AKTUALNE – przyjmujemy aplikacje

REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
specjalista operacyjny

obsługa projektów w zakresie bezpieczeństwa i obronności

DOB_06_S2_21
zastępca kierownika sekcji

wdrażanie i rozliczanie projektów

DWB_07_S1_21
Koordynator Projektu I

monitorowanie projektów w okresie trwałości

DWB_08_S5_21
EU Policy Advisor

starszy specjalista programów europejskich

DBRU_01_S1_21
product manager

ds. robotyki

IDEAS_12_S1_21
developer JIRA

IT

DUIT_26_S1_21
ekspert operacyjny

analityk biznesowy

DSI_09_S1_21
inżynier testów

IT

DUIT_25_S1_21
kierownik zespołu

wsparcie zakupów

ZWZ_04_S1_21
współpracownik

ds. kooperacji z ekspertami zewnętrznymi

DZE_02_S6_21
specjalista

ds. administracji

DWA_02_S1_21
specjalista

ds. wsparcia IT

DUIT_24_S1_21
współpracownik

ds. wsparcia obsługi dokumentacji projektowej

DWB_04_W15_21
frontend developer

programista

DUIT_23_S1_21
NCBR FrameWORK - platforma do Twojej kariery

staż w IT

DUIT_13_SC_21


W TOKU – zakończyliśmy przyjmowanie aplikacji

REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista operacyjny (fundusze VC)

obsługa projektów

DIZ_02_S1_21
ekspert

ds. budownictwa

DRIM_06_S1_21
specjalista operacyjny

współpraca międzynarodowa

DWM_01_S1_21
starszy specjalista operacyjny

"Europejska Rada ds. Innowacji" i "Europejskie Ekosystemy Innowacji" w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_SKDH_05_S1_21
główny specjalista operacyjny

ds. koordynacji i finansowania sieci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej

BWM_SKDH_04_S1_21
starszy specjalista operacyjny

obsługa projektów

DOB_05_S4_21

ZAKOŃCZONE – wybraliśmy kandydata

REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista operacyjny

"przestrzeń kosmiczna" w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_SKP_03_S1_21
starszy specjalista operacyjny

"Europejska Rada ds. Innowacji" i "Europejskie Ekosystemy Innowacji" w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_SKDH_03_S1_21
główny specjalista operacyjny

ds. koordynacji i finansowania sieci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej

BWM_SKDH_02_S1_21
główny specjalista operacyjny

fundusze kapitałowe

DFK_01_S1_21
młodszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DWB_05_S1_21
starszy specjalista wsparcia

zarządzanie i analiza procesowa

BSR_15_S1_S1