AKTUALNE – przyjmujemy aplikacje

REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
młodszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna umów

BZB_09_S1_22
główny specjalista operacyjny

współpraca międzynarodowa

DWM_02_S1_22
główny specjalista

zarządzanie bezpieczeństwem

BDC_01_S1_22
specjalista

ds. dostępności

DWKMS _04_S1_22
Inżynier danych

IT

DUIT_09_S2_22
starszy specjalista operacyjny

grafika i komunikacja w projekcie europejskim

BWM_DKPK_SRB_01_S1_22
zastępca dyrektora działu

audyt i kontrola

DAK_01_S1_22
specjalista

ds. reklamy online

DWKMS _05_S1_22
starszy specjalista

obsługa korporacyjna

PPO_01_S1_22
specjalista

ds. obsługi klienta NCBR

DWKMS_03_S1_22
współpracownik

ds. wsparcia obsługi dokumentacji projektowej

BZB_07_W8_22
współpracownik

w dziale administracji

DWA_02_S2_22
starszy programista

backend PHP developer

DUIT_07_S1_22
młodszy specjalista

ds. wsparcia IT

DUIT_05_S1_22
NCBR FrameWORK - platforma do Twojej kariery

staż w IT

DSI_01_SC_22
współpracownik

współpraca międzynarodowa

DWM_02_W1_22
współpracownik

ds. kooperacji z ekspertami zewnętrznymi

DZE_02_S6_21


W TOKU – zakończyliśmy przyjmowanie aplikacji

REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
główny specjalista operacyjny

(fundusze kapitałowe)

DFK_01_S1_22
młodszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna umów

BZB_08_S2_22
specjalista wsparcia

analizy i ewaluacja

BSR_07_S1_22
główny specjalista operacyjny

ds. aspektów prawnych w Krajowym Punkcie Kontaktowym

BWM_DKPK_SKDH_03_S1_22
starszy specjalista operacyjny

„Klimat, Energia, Mobilność” w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_DKPK_SWG_03_S1_22
Ekspert operacyjny

frontend developer

DSI_02_S1_22

ZAKOŃCZONE – wybraliśmy kandydata

REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy programista

backend PHP developer

DUIT_03_S2_22
zastępca dyrektora działu

komunikacja i marketing strategiczny

DKMS_01_S1_22
koordynator projektu I

monitorowanie projektów w okresie trwałości

BZB_05_S1_22
główny specjalista wsparcia

analizy i ewaluacja

BSR_05_S1_22
starszy specjalista operacyjny

„Klimat, Energia, Mobilność” w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_DKPK_SWG_01_S1_22
kierownik projektu

PM Agile

DUIT_04_S1_22