AKTUALNE – przyjmujemy aplikacje

REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista wsparcia

administracja personalna

DHR_03_S1_20
architekt aplikacyjny

architekt IT

DUIT_24_S1_20
starszy specjalista operacyjny

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DFP_04_S2_20
specjalista operacyjny

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DFP_05_S2_20
główny specjalista operacyjny

fundusze inwestycyjne

DIBR_07_S1_20
starszy specjalista operacyjny

merytoryczno-finansowa obsługa projektów

DRK_10_S1_20
PHP developer

główny programista

DUIT_23_S1_20
starszy specjalista operacyjny

obsługa finansowa projektów B+R

DRIM_24_S1_20


W TOKU – zakończyliśmy przyjmowanie aplikacji

REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista operacyjny

wybór projektów

DWP_03_S2_20
specjalista operacyjny

wybór projektów

DWP_02_S2_20
ekspert wsparcia

architektura biznesowa

BSR_13_S1_20
zastępca kierownika sekcji operacyjnej

wdrażania i rozliczania projektów

DRK_09_S1_20
ekspert wsparcia

komunikacja i promocja

DPR_01_S1_20
starszy specjalista operacyjny

współpraca międzynarodowa

DWM_04_S1_20

ZAKOŃCZONE – wybraliśmy kandydata

REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista operacyjny

współpraca międzynarodowa

DWM_03_S1_20
kierownik sekcji operacyjnej

biuro strategii i rozwoju

BSR_11_S1_20
ekspert operacyjny

inwestycje kapitałowe

DIBR_05_S2_20
młodszy specjalista operacyjny

rozliczanie umów beneficjentów

DRK_05_S9_20
radca prawny

nadzór korporacyjny

BDP_05_S1_20
starszy specjalista operacyjny

merytoryczno-finansowa obsługa projektów

DRK_03_S15_20