AKTUALNE – przyjmujemy aplikacje

REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
specjalista

wsparcie formalnej obsługi projektów

DFP+_01_S35_19
starszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna projektów

DFP_03_S10_19
kierownik sekcji zarządzania finansami

finanse publiczne

DKN_03_S1_19


W TOKU – zakończyliśmy przyjmowanie aplikacji

REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
ekspert

nadzór inwestorski nad funduszami Venture Capital

DIBR_03_S1_19
główny specjalista

utrzymanie i rozwój systemów informatycznych

DSI_04_S1_19
główny specjalista

nadzór nad realizacją projektów z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa

DOB_03_S1_19
starszy specjalista

nadzór nad realizacją projektów z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa

DOB_02_S1_19
starszy specjalista

wsparcie kontroli projektów z programu PO WER

DKP+_02_S4_19
specjalista

wsparcie kontroli projektów z programu PO WER

DKP+_01_S4_19

ZAKOŃCZONE – wybraliśmy kandydata

REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
koordynator projektu

obszar elektroniki i IT

DKO_07_S1_19
starszy specjalista

analiza i weryfikacja poprawności zamówień publicznych w projektach

DFP_02_S1_19
starszy specjalista

sprawozdawczość i monitoring

ZAK_01_S1_19
starszy specjalista

koordynator programu

DKO_05_S1_19
koordynator projektu

obszar mechaniki i transportu

DKO_03_S1_19
starszy specjalista

merytoryczno-finansowa obsługa projektów

DRK_03_S2_19