AKTUALNE – przyjmujemy aplikacje

REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
PROGRAM PRAKTYK

NCBR+

PRAK_02_19
PROGRAM PRAKTYK

NCBR

PRAK_01_19
główny specjalista

utrzymanie i rozwój systemów informatycznych

DSI_04_S1_19
główny specjalista

nadzór nad realizacją projektów z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa

DOB_03_S1_19
starszy specjalista

nadzór nad realizacją projektów z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa

DOB_02_S1_19
starszy specjalista

wsparcie kontroli projektów z programu PO WER

DKP+_02_S4_19
specjalista

wsparcie kontroli projektów z programu PO WER

DKP+_01_S4_19
starszy specjalista

koordynator programu

DKO_08_S3_19
koordynator projektu

obszar elektroniki i IT

DKO_07_S1_19
starszy specjalista

kontrola projektów z programu PO WER

DKP_02_S2_19


W TOKU – zakończyliśmy przyjmowanie aplikacji

REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista

ambasador działań NCBR

DWKP_04_S2_19
specjalista

biuro prasowe

DWKP_05_S1_19
starszy specjalista

sekretarz paneli oceniających wnioski

DWP_07_S10_19
specjalista

rekrutacja

DHR_04_S1_19
starszy specjalista

analiza i weryfikacja poprawności zamówień publicznych w projektach

DFP_02_S1_19
starszy specjalista

obsługa funduszu funduszy CVC oraz funduszy VC

DIBR_02_S2_19

ZAKOŃCZONE – wybraliśmy kandydata

REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
główny specjalista

utrzymanie i rozwój systemów informatycznych

DSI_03_S1_19
starszy specjalista

organizacja prac zespołu przewodniczących paneli

DKO_06_S1_19
starszy specjalista

koordynator programu

DKO_05_S1_19
główny specjalista

kontrola projektów z programu operacyjnego PO WER

DKP_01_S1_19
koordynator projektu

obszar elektroniki i IT

DKO_04_S1_19
koordynator projektu

obszar mechaniki i transportu

DKO_03_S1_19