AKTUALNE – przyjmujemy aplikacje

REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista operacyjny

merytoryczno-finansowa obsługa projektów

DRK_03_S15_20
główny specjalista wsparcia

bezpieczeństwo informacji

DB_07_S1_20
główny specjalista wsparcia

kierownik kancelarii tajnej

DB_06_S1_20
kierownik projektu

nowoczesne systemy wentylacji

DRIM_23_S1_20
doradca strategiczny

konstrukcje urządzeń dostarczania wody i wentylacji

DRIM_22_S1_20
starszy specjalista operacyjny

programy i konkursy krajowe

BSR_10_S1_20
ekspert wsparcia

strategia i rozwój

BSR_09_S1_20
doradca strategiczny

strategia

BSR_08_S1_20
kierownik sekcji operacyjnej

programy i konkursy krajowe

BSR_07_S1_20
senior PHP developer

starszy programista

DUIT_19_S1_20
główny specjalista operacyjny

fundusze inwestycyjne

DIBR_04_S1_20
junior PHP developer

młodszy programista

DUIT_18_S2_20
współpracownik

ds. procedury odwoławczej

DRK_02_W1_20
architekt korporacyjny

architekt IT

DUIT_17_S1_20
architekt aplikacyjny

architekt IT

DUIT_16_S1_20
architekt danych

główny analityk IT

DUIT_15_S1_20
specjalista UX i UI

projektant

DUIT_14_S1_20
dyrektor działu

zarządzania zasobami ludzkimi

DZL_01_S1_20
współpracownik

ds. operacyjnych

DRK_01_W5_20


W TOKU – zakończyliśmy przyjmowanie aplikacji

REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
specjalista

prowadzenie składu chronologicznego

DWA_02_S1_20
specjalista

współpraca z ekspertami zewnętrznymi

DZE_02_S3_20
specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DFP_03_S3_20
starszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DFP_02_S3_20
zastępca dyrektora działu

inwestycji B+R

DIBR_03_S1_20
kierownik projektu

elektrociepłownia przyszłości

DRIM_21_S1_20

ZAKOŃCZONE – wybraliśmy kandydata

REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
kierownik sekcji

ds. procedur zgodności i nadzoru właścicielskiego

BDP_04_S1_20
zastępca kierownika sekcji

wdrażania i rozliczania projektów

DRK_02_S1_20
główny specjalista

fundusze inwestycyjne

DIBR_02_S1_20
doradca strategiczny

odpady biodegradowalne, biogazownie i oczyszczalnie ścieków

DRIM_16_S1_20
doradca strategiczny

konstrukcje urządzeń dostarczania wody i wentylacji

DRIM_14_S1_20
doradca strategiczny

nowoczesne niskoemisyjne budownictwo modułowe

DRIM_13_S1_20