AKTUALNE – przyjmujemy aplikacje

REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
główny specjalista operacyjny

fundusze inwestycyjne

DIBR_04_S1_20
junior PHP developer

młodszy programista

DUIT_18_S2_20
współpracownik

ds. procedury odwoławczej

DRK_02_W1_20
architekt korporacyjny

architekt IT

DUIT_17_S1_20
architekt aplikacyjny

architekt IT

DUIT_16_S1_20
architekt danych

główny analityk IT

DUIT_15_S1_20
specjalista UX i UI

projektant

DUIT_14_S1_20
dyrektor działu

zarządzania zasobami ludzkimi

DZL_01_S1_20
współpracownik

ds. operacyjnych

DRK_01_W5_20
inżynier testów

inżynier IT

DUIT_13_S1_20


W TOKU – zakończyliśmy przyjmowanie aplikacji

REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
specjalista

prowadzenie składu chronologicznego

DWA_02_S1_20
kierownik sekcji

ds. procedur zgodności i nadzoru właścicielskiego

BDP_04_S1_20
specjalista

współpraca z ekspertami zewnętrznymi

DZE_02_S3_20
specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DFP_03_S3_20
starszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DFP_02_S3_20
zastępca dyrektora działu

inwestycji B+R

DIBR_03_S1_20

ZAKOŃCZONE – wybraliśmy kandydata

REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
zastępca kierownika sekcji

wdrażania i rozliczania projektów

DRK_02_S1_20
junior PHP developer

młodszy programista

DUIT_11_S2_20
doradca strategiczny

odpady biodegradowalne, biogazownie i oczyszczalnie ścieków

DRIM_16_S1_20
doradca strategiczny

nowoczesne niskoemisyjne budownictwo modułowe

DRIM_13_S1_20
doradca strategiczny

systemy energetyczne i rynek energii

DRIM_12_S1_20
kierownik projektu

oczyszczanie ścieków

DRIM_11_S1_20