AKTUALNE – przyjmujemy aplikacje

REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
inżynier danych

IT

DUIT_31_S1_20
dyrektor biura

biuro finansów i księgowości

BFK_01_S1_20
analityk informacji zarządczej

informacja zarządcza BI

DUIT_30_S1_20
dokumentalista

IT

DUIT_29_S1_20
Scrum Master

PM Agile

DUIT_27_S1_20
menedżer danych

ekspert

DUIT_26_S1_20
architekt korporacyjny

architekt IT

DUIT_25_S1_20
architekt aplikacyjny

architekt IT

DUIT_24_S1_20


W TOKU – zakończyliśmy przyjmowanie aplikacji

REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista operacyjny

współpraca międzynarodowa

DWM_07_S1_20
ekspert wsparcia

kierownik projektów wewnętrznych

BSR_16_S1_20
ekspert wsparcia

strategia

BSR_17_S1_20
starszy specjalista operacyjny

projekty grantowe

DIBR_08_S1_20
PMO

Agile/Scrum

DUIT_28_S1_20
starszy specjalista operacyjny

programy i konkursy krajowe

BSR_15_S1_20

ZAKOŃCZONE – wybraliśmy kandydata

REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista operacyjny

merytoryczno-finansowa obsługa projektów

DRK_10_S1_20
specjalista operacyjny

wybór projektów

DWP_02_S2_20
zastępca kierownika sekcji operacyjnej

wdrażania i rozliczania projektów

DRK_09_S1_20
kierownik sekcji operacyjnej

biuro strategii i rozwoju

BSR_11_S1_20
starszy specjalista operacyjny

programy i konkursy krajowe

BSR_10_S1_20