UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dostępna jest pod adresem: gov.pl/ncbr
i gov.pl/innowacjeProces rekrutacjiW naszej ofercie mamy różne poziomy i specjalizacje stanowisk zarówno w ramach NCBR jak i NCBR+. Procesy rekrutacyjne realizujemy zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa. Ponad to rekrutacje do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju odbywają się z uwzględnieniem zapisów właściwej ustawy o NCBR.
Przyszłych pracowników poszukujemy w sposób otwarty i konkurencyjny, z dużą dbałością o zachowanie zasad obiektywizmu i równego traktowania, jak i z troską o ochronę danych osobowych kandydatów.

Każdy procesów ma swojego indywidualnego opiekuna, do którego można zwrócić się w razie dodatkowych pytań lub wątpliwości odnośnie właściwego stanowiska czy samej rekrutacji (dane rekrutera zawsze dostępne są na dole każdego ogłoszenia).

Przykładamy dużą wagę do tego, aby nasze ogłoszenia jasno przedstawiały zadania na stanowisku pracy. Dbamy o to, aby z opisu obowiązków wynikały realne odpowiedzialności przyszłego pracownika. Każde ogłoszenie publikujemy zarówno na naszej stronie (zakładka oferty pracy), jak i na portalu pracuj.pl. Zgłoszenia zbieramy przez elektroniczny formularz aplikacyjny w terminie wskazanym w treści ogłoszenia.

W przypadku rekrutacji do NCBR, po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, do ogłoszenia dołączamy listę osób spełniających kryteria formalne dla danego stanowiska (lista zawiera imię i nazwisko kandydata oraz miejscowość jego zamieszkania – podstawa prawna art. 23 ustawy o NCBR).
Kolejne etapy selekcji naszych przyszłych pracowników mogą być różne w zależności od tego, na jakie stanowisko rekrutujemy. Przy czym, weryfikacja doświadczenia i kompetencji kandydatów zawsze zapoczątkowana jest kontaktem ze strony rekrutera.

Szanujemy czas kandydatów. I o ile nie poszukujemy pracownika na stanowiska wysoce specjalistyczne lub kierownicze nasze rekrutacje w są w przeważającej mierze jednoetapowe. W takich przypadkach, na spotkanie weryfikujące zapraszamy osoby, które w największym stopniu spełniły nasze oczekiwania. Spotkanie odbywa się w klasycznej formule rozmowy rekrutacyjnej, ale może być również uzupełnione testem lub dodatkowym zadaniem weryfikującym. Zwykle w spotkaniach z naszej strony bierze udział od razu zarówno rekruter, jak i bezpośredni przełożony przyszłego pracownika. Przy czym, podczas składania zaproszenia na spotkanie, informujemy z kim odbędzie się rozmowa.

Proces rekrutacyjny zamykamy w momencie, gdy wybrany przez nas kandydat przyjmie naszą ofertę pracy. W przypadku rekrutacji do NCBR, po tym jak kandydat wyłoniony w procesie rekrutacyjnym rozpocznie pracę, przy właściwym ogłoszeniu publikowane są wyniki rekrutacji (imię i nazwisko wybranej osoby, miejsce zamieszkania oraz stanowisko - podstawa prawna art. 25 ustawy o NCBR).
Także osobom, którym nie możemy złożyć oferty zatrudnienia każdorazowo przekazujemy informacje zwrotną. Każdy nowy pracownik po rozpoczęciu pracy rozpoczyna program adaptacyjny, którego celem jest umożliwienie mu szybkiego odnalezienia się w nowym miejscu pracy.