UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dostępna jest pod adresem: gov.pl/ncbr
i gov.pl/innowacjeObsługa projektów

Obsługa projektów

Największą część naszego zespołu stanowią pracownicy, którzy realizują zadania przy uruchamianiu lub realizacji konkursów w ramach naszych programów.

Konkursy te obsługujemy kompleksowo od naboru wniosków (1), ich ocenę (2), poprzez realizację konkursów (3) i zawieranie umów (3a), aż po nadzór nad nimi (3b). W ramach swoich kompetencji, zarówno w trakcie trwania konkursu jak i po jego zakończeniu, możemy kontrolować realizację umów z naszymi beneficjentami (4). Dlatego przestrzeń do rozwoju zawodowego znajdzie u nas każdy, kto chce się realizować w ramach specjalizacji projektów finansowanych ze środków publicznych (środki krajowe lub z Funduszy Europejskich).

Nasze programy prowadzone są w oparciu o spójne zasady, jednak - w zależności od celów i źródeł finansowania - proces ich realizacji może być odmienny. To gwarantuje pracownikom dostęp do poszerzania swoich umiejętności w zakresie pracy przy różnych etapach procesu obsługi konkursu lub obsługi różnych konkursów (co do zasady nasi opiekunowie umów łącza rolę opiekuna merytorycznego i finansowego projektu).