Co możemy Ci zaoferować?

Zatrudniamy na postawie umowy o pracę. W przypadkach, jeśli zatrudnienie nie jest
na podstawie umowy na czas zastępstwa nieobecnego pracownika standardowo pierwsza
umowa o prace zawierana jest na 3-miesięczny okres próbny, druga na okres 9 miesięcy,
a trzecia na czas niekreślony. Jedynie w wyjątkowych przypadkach na naszej stronie mogą
pojawiać się ogłoszenia rekrutacyjne na czasowe wsparcie na podstawie umowy
cywilnoprawnej.
Nasze biura znajdują się w dogodnej lokalizacji w samym centrum Warszawy przy
ul. Nowogrodzkiej 47a i Nowogrodzkiej 50.
Standardowo każdy z nas pracuje 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, a na większości
stanowisk możemy zaczynać pracę elastycznie pomiędzy 6:30 a 10:00 rano.
Jeśli tylko charakter pracy na to pozwala 4 dni w miesiącu możemy wykonywać pracę zdalnie
(możemy również wnioskować o regularną pracę zdalną tzw. telepracę).
Pracownikom zapewniamy sprzęt niezbędny do efektywnej pracy. Jeśli pracownik
realizuje pracę zdaLnie, wyposażamy go w sprzęt potrzebny do pracy z domu lub innego wybranego miejsca.
Zapewniamy dodatkowe wynagrodzenie roczne. 13 pensja naliczana jest proporcjonalnie, według czasu przepracowanego w danym roku kalendarzowym, prawo do niej zyskuje
każdy kto przepracował minimum 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym.
Dbamy o rozwój naszych pracowników i zapewniamy wręcz niezliczoną ilość obszarów
do sprawdzenia swoich umiejętności. Po szczegóły zapraszamy do zakładki obszary rozwoju.
Zapewniamy realny dostęp do szerokiego pakietu szkoleń indywidualnych i grupowych.
W razie potrzeby dofinansowujemy również studia podyplomowe oraz doktoranckie.
Możemy korzystać z indywidualnych lub grupowych zajęć z języka angielskiego. Zajęcia
odbywają się w szkole językowej raz lub dwa razy w tygodniu.
Indywidualnie lub wraz ze swoimi rodzinami możemy korzystać z prywatnych pakietów
medycznych grupy enel-med.
Indywidualnie lub wraz ze swoimi rodzinami możemy również korzystać z pakietu dodatkowego
ubezpieczenia grupowego przygotowanego dla naszych pracowników.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oferuje wiele rozwiązań dla naszych pracowników
i ich dzieci. Największą popularnością cieszą się: dofinansowanie do wypoczynku,
pożyczki mieszkaniowe, czy dofinansowanie do żłobka lub przedszkola.
Możemy korzystać z dofinansowania do karty sportowej. Lubimy sport, dlatego
w ramach Grupy NCBR funkcjonują również kluby sportowe, gdzie wspólnie realizujemy
swoje sportowe pasje w takich dyscyplinach jak np. siatkówka, bieganie,
chodzenie po górach oraz wspinaczka na ściance.
Co środę, bez wychodzenia z biura, możemy uzupełnić dzienną porcję witamin dzięki owocom,
warzywom lub świeżym sokom.
Wychodzimy z założenia, że pracownicy powinni mieć wpływ na to jak wygląda ich miejsce
pracy. Dlatego wspieramy i zachęcamy naszych pracowników do tego, by w ramach prac
zespołowych zmieniali swoją najbliższą przestrzeń biurową na taką, która będzie
dla nich jeszcze bardziej przyjazna i atrakcyjna. Ostatnio, nasi pracownicy
malowali swoje drzwi i dekorowali ściany swoich pokoi. Poniżej galeria naszych prac.

NCBR
Zasady wynagradzania pracowników NCBR na postawie właściwego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego regulowane są przez wewnętrzne przepisy organizacji. Aktualne informacje odnośnie wynagradzania w NCBR dostępne są tu.
NCBR+ sp. z o.o.
Zasady wynagradzania pracowników NCBR+ sp. z o.o. regulowane są przez wewnętrzne przepisy organizacji. Aktualne informacje odnośnie wynagradzania w NCBR+ sp. z o.o.
dostępne są tu.