UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dostępna jest pod adresem: gov.pl/ncbr
i gov.pl/innowacjePoznaj nas

TinyMCE Logo

Jesteśmy organizacją publiczną - agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Istotą naszego działania jest rozwój innowacyjności w Polsce, a w konsekwencji zwiększenie konkurencyjności rodzimej gospodarki na rynku globalnym. Od momentu powstania NCBR, czyli od 2007 roku, specjalizujemy się w finansowym wsparciu prac badawczo-rozwojowych i wdrażaniu efektów tych prac do gospodarki. Opracowujemy, uruchamiamy i realizujemy różnorodne programy, w ramach których naukowcy, uczelnie, przedsiębiorstwa czy konsorcja mogą uzyskać dofinansowanie na rozwój swoich innowacyjnych pomysłów.
W zależności od programu pełnimy albo funkcję instytucji zarządzającej (przygotowanie i realizacja programu) albo funkcję instytucji pośredniczącej (realizacja przekazanej część zadań związanych z przygotowaniem
i realizacją programu na rzecz instytucji zarządzającej). Programy, które realizujemy finansowane są zarówno
z budżetu Skarbu Państwa, jak i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Dysponujemy ponad 4 miliardami złotych rocznie, a nasz zespół liczy przeszło 600 osób.

Swoje działania dopasowujemy do potrzeb ciągle zmieniającego się rynku. Dlatego w nasze ofercie znajdują się m.in. programy dofinansowujące prace B+R w ramach tzw. grantów (gdzie beneficjent sam definiuje problem, który chce zbadać lub rozwiązać), a także programy w formie innowacyjnych zamówień publicznych (gdzie z góry definiowany jest problem badawczo-rozwojowy wynikający z realnych potrzeb polskiej gospodarki, a beneficjenci zainteresowani poszukiwaniem odpowiedzi na postawiony problem uczestniczą w procesie, którego efektem końcowym jest wdrożenie opracowanego rozwiązania). Obecnie
w ramach metodologii innowacyjnych zamówień publicznych realizujemy m.in. program związany
z opracowaniem i wyprodukowaniem zasobnika do wodoru (wodór to świetne paliwo) oraz program opracowania elektrycznych autobusów dla kilkudziesięciu polskich miast. Angażujemy się również
w finansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach funduszy typu venture capital.

Realizując swoje zadania ściśle współpracujemy z różnymi podmiotami publicznymi. Dzięki temu naszą ofertę wzbogacają programy sektorowe, które stanowią bezpośrednią odpowiedź na zapotrzebowanie konkretnej branży, programy w formie Wspólnych Przedsięwzięć m.in. z samorządami czy przedsiębiorstwami, konkursy międzynarodowe, a także programy z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa. Aktualną ofertę programową NCBR można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce PROGRAMY.


TinyMCE Logoplus
W roku 2018 powołana została spółka NCBR+, której celem jest wspieranie realizacji zadań statusowych NCBR. NCBR+ sp. z o.o. jest podmiotem prawa prywatnego w pełni zależnym od NCBR i świadczącym usługi wyłącznie na jego rzecz. Dlatego też, pracownicy NCBR i NCBR+ realizują wspólne cele oraz w codziennej pracy ściśle ze sobą współpracują.