Konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia

28.11.2016

Informacje kontaktowe:

 Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować do IP na adres poczty elektronicznej: mpk-at-ncbr.gov.pl

Dokumenty do umowy:

Protest:

Dokumenty podstawowe:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Ogłoszenie o konkursie. (504 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 17:02 Przemysław Pawłowski Pobierz

Regulamin konkursu - wersja z możliwością wyszukiwania. (1 MB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 17:02 Przemysław Pawłowski Pobierz

Regulamin konkursu. (14 MB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 17:02 Przemysław Pawłowski Pobierz

Załącznik nr 1 - Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER (45 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 17:02 Przemysław Pawłowski Pobierz

Załącznik nr 2 - Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (87 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 17:02 Przemysław Pawłowski Pobierz

Załącznik nr 3 - Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny (60 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 17:02 Przemysław Pawłowski Pobierz

Załącznik nr 4 - Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP (60 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 17:02 Przemysław Pawłowski Pobierz

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (60 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 17:02 Przemysław Pawłowski Pobierz

Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (74 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 17:02 Przemysław Pawłowski Pobierz

Załącznik nr 7 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (132 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 17:02 Przemysław Pawłowski Pobierz

Załącznik nr 8 - Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie (169 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 17:02 Przemysław Pawłowski Pobierz

Załącznik nr 9 - Standardy dotyczace kosztow w projekcie (77 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 17:02 Przemysław Pawłowski Pobierz

zalacznik_nr_10_-_wzor_umowy_o_dofinansowanie_projektu_mpk.doc (16 MB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 17:02 Przemysław Pawłowski Pobierz

Załącznik nr 10a - Wzór umowy kw. ryczałtowe (17 MB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 17:02 Przemysław Pawłowski Pobierz

Załącznik nr 11 - Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu (686 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 17:02 Przemysław Pawłowski Pobierz

Załącznik nr 12 - Oświadczenie o niekaralności zakazem dostepu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) (63 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 17:02 Przemysław Pawłowski Pobierz