Dokumentacja Konkursu nr 3/EFI/POWER/3.1/2016 na projekty Edukacji Filozoficznej w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

28.11.2016

Informacje kontaktowe:

Dokumenty do umowy:

 

Protest:

 

Dokumenty podstawowe:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Ogłoszenie o konkursie. (501 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 16:14 Przemysław Pawłowski Pobierz

Regulamin konkursu - wersja z możliwością wyszukiwania. (1 MB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 16:14 Przemysław Pawłowski Pobierz

Regulamin konkursu (12 MB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 16:14 Przemysław Pawłowski Pobierz

Załącznik nr 1 - Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER. (48 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 16:14 Przemysław Pawłowski Pobierz

Załącznik nr 2 - Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER. (95 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 16:14 Przemysław Pawłowski Pobierz

Załącznik nr 3 - Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny. (62 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 16:14 Przemysław Pawłowski Pobierz

Załącznik nr 4 - Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP. (62 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 16:14 Przemysław Pawłowski Pobierz

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności. (63 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 16:14 Przemysław Pawłowski Pobierz

Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności. (74 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 16:14 Przemysław Pawłowski Pobierz

Załącznik nr 7 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu. (132 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 16:14 Przemysław Pawłowski Pobierz

Załącznik nr 8 - Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie (ogólne kryteria formalne). (153 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 16:14 Przemysław Pawłowski Pobierz

Załącznik nr 9 - Standardy dotyczące kosztów w projekcie. (129 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 16:14 Przemysław Pawłowski Pobierz

Załącznik nr 10a - Wzór umowy kw. ryczałtowe. (17 MB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 16:14 Przemysław Pawłowski Pobierz

Załącznik nr 10 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu. (16 MB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 16:14 Przemysław Pawłowski Pobierz

Załącznik nr 11 - Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu. (686 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 16:14 Przemysław Pawłowski Pobierz

Załącznik nr 12 - Oświadczenie o niekaralności zakazem dostepu do środków. (63 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 16:14 Przemysław Pawłowski Pobierz