Konkurs_2/1.2/2016_INNOSTAL

24.11.2016

Informacje kontaktowe:

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:

  • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres mailowy: innostal-finanse@ncbr.gov.pl;
  • w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres mailowy: innostal@ncbr.gov.pl oraz pod numerami telefonów: (22) 39 07 240, (22) 39 07 448.

Dokumenty do umowy:

 

Protest:

 

Dokumenty podstawowe:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Ogłoszenie o konkursie. (489 KB)

25.11.2016 12:17 24.11.2016 15:03 Przemysław Pawłowski Pobierz

Regulamin Przeprowadzania Konkursu (609 KB)

25.11.2016 12:17 24.11.2016 15:03 Przemysław Pawłowski Pobierz

Zakres merytoryczny konkursu. (315 KB)

25.11.2016 12:17 24.11.2016 15:03 Przemysław Pawłowski Pobierz

Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Ogólne zasady. (1,006 KB)

25.11.2016 12:17 24.11.2016 15:03 Przemysław Pawłowski Pobierz

Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Katalog kosztów kwalifikowanych. (615 KB)

25.11.2016 12:17 24.11.2016 15:03 Przemysław Pawłowski Pobierz

Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Katalog kosztów niekwalifikowanych. (451 KB)

25.11.2016 12:17 24.11.2016 15:03 Przemysław Pawłowski Pobierz

Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Zasada konkurencyjności. (489 KB)

25.11.2016 12:17 24.11.2016 15:03 Przemysław Pawłowski Pobierz

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji 1.2 POIR. (940 KB)

25.11.2016 12:17 24.11.2016 15:03 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wzór deklaracji organu Natura 2000 – załącznik do Analizy. (118 KB)

25.11.2016 12:17 24.11.2016 15:03 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wzór formularza Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska. (89 KB)

25.11.2016 12:17 24.11.2016 15:03 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wykaz Krajowych inteligentnych specjalizacji. (876 KB)

25.11.2016 12:17 24.11.2016 15:03 Przemysław Pawłowski Pobierz

Zakres minimalny umowy konsorcjum. (490 KB)

25.11.2016 12:17 24.11.2016 15:03 Przemysław Pawłowski Pobierz

Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR. (172 KB)

25.11.2016 12:17 24.11.2016 15:03 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wniosek o dofinansowanie:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Wzór wniosku o dofinansowanie. (464 KB)

Oryginalna publikacja 25.11.2016 12:17 Przemysław Pawłowski Pobierz

Sytuacja finansowa przedsiębiorcy. (80 KB)

Oryginalna publikacja 25.11.2016 12:17 Przemysław Pawłowski Pobierz

Informacje na potrzeby ewaluacji. (107 KB)

Oryginalna publikacja 25.11.2016 12:17 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wzór oświadczenia dot. składania dokumentacji w systemie IT. (105 KB)

Oryginalna publikacja 25.11.2016 12:17 Przemysław Pawłowski Pobierz

Oświadczenie o braku powiązań. (814 KB)

Oryginalna publikacja 25.11.2016 12:17 Przemysław Pawłowski Pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. (30 KB)

Oryginalna publikacja 25.11.2016 12:17 Przemysław Pawłowski Pobierz

Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP. (2 MB)

Oryginalna publikacja 25.11.2016 12:17 Przemysław Pawłowski Pobierz

DOKUMENTY WYMAGANE OD KONSORCJANTA: Sytuacja finansowa przedsiębiorcy. (75 KB)

Oryginalna publikacja 25.11.2016 12:17 Przemysław Pawłowski Pobierz

DOKUMENTY WYMAGANE OD KONSORCJANTA:Oświadczenie Konsorcjanta. (146 KB)

Oryginalna publikacja 25.11.2016 12:17 Przemysław Pawłowski Pobierz

DOKUMENTY WYMAGANE OD KONSORCJANTA:Informacje na potrzeby ewaluacji. (30 KB)

Oryginalna publikacja 25.11.2016 12:17 Przemysław Pawłowski Pobierz

Dokumenty dodatkowe:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A). (3 MB)

Oryginalna publikacja 25.11.2016 12:17 Przemysław Pawłowski Pobierz

Rozporządzenie KE nr 651_2014. (925 KB)

Oryginalna publikacja 25.11.2016 12:17 Przemysław Pawłowski Pobierz

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. (2 MB)

Oryginalna publikacja 25.11.2016 12:17 Przemysław Pawłowski Pobierz

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR. (2 MB)

Oryginalna publikacja 25.11.2016 12:17 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych definicje. (4 MB)

Oryginalna publikacja 25.11.2016 12:17 Przemysław Pawłowski Pobierz

Ustawa wdrożeniowa. (434 KB)

Oryginalna publikacja 25.11.2016 12:17 Przemysław Pawłowski Pobierz

Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1301_2013 z dnia 17.12.2013 r. (958 KB)

Oryginalna publikacja 25.11.2016 12:17 Przemysław Pawłowski Pobierz

Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1303_2013 z 17.12.2013 r. (2 MB)

Oryginalna publikacja 25.11.2016 12:17 Przemysław Pawłowski Pobierz

Dyrektywa 2003/87/WE. (482 KB)

Oryginalna publikacja 25.11.2016 12:17 Przemysław Pawłowski Pobierz

Klasyfikacja MAE. (26 KB)

Oryginalna publikacja 25.11.2016 12:17 Przemysław Pawłowski Pobierz

Poziomy gotowości technologicznej. (296 KB)

Oryginalna publikacja 25.11.2016 12:17 Przemysław Pawłowski Pobierz

Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP. (1 MB)

Oryginalna publikacja 25.11.2016 12:17 Przemysław Pawłowski Pobierz

Umowa o dofinansowanie:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Wzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla Projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę. (184 KB)

Oryginalna publikacja 25.11.2016 12:17 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla Projektu realizowanego w ramach konsorcjum. (438 KB)

Oryginalna publikacja 25.11.2016 12:17 Przemysław Pawłowski Pobierz

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy. (545 KB)

Oryginalna publikacja 25.11.2016 12:17 Przemysław Pawłowski Pobierz