FACCE SURPLUS: Sustainable and Resilient agriculture for food and non-food systems. Otwarcie naboru wniosków w III konkursie Programu ERA-NET FACCE SURPLUS.

13.02.2019

Termin składania: 19.03.2019

Kurs Euro 4,2968 PLN

Treść ogłoszenia o konkursie:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż 9 stycznia 2019 r. otwarto nabór wniosków w ramach III konkursu Programu ERA-NET CO-FUND FACCE SURPLUS pt.: Sustainable and Resilient agriculture for food and non-food systems. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu produkcji biomasy oraz zagadnień dotyczących zrównoważonego rolnictwa.

Szczegółowe informacje o konkursie:
Tematyka konkursu:
Zakres tematyczny obejmuje następujące tematy:

  • Developing markets for a wide range of products and services generated through integrated food and non-food systems e.g. via new bio-technologies and industrial processes, needs and opportunities of SMEs and intermediate sized businesses.
  • Resilient agricultural systems allowing growth and intensification of agriculture under the increasing stress of climate change, new pests and disease outbreaks and other environmental pressures and preserving biodiversity and ecosystem services.
  • Environmental sustainability indicators to assess other trade-offs between environmental and production deliverables for any particular agricultural system.
  • Spatial targeting of land use to increase biomass production and transformation, stimulating the growth of systems for the efficient utilisation of biomass cascading through novel transformations.
  • Sustainable intensification of integrated food and non-food systems of agriculture, by developing integrated, systems-based approaches to land management.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
W I konkursie Programu biorą udział następujące agencje finansujące badania:


Country


Organisation

Estimated Budget (€)

Belgium - Flanders


 

Flanders Innovation & Entrepreneurship (VLAIO)

1 000 000

Belgium – Flanders


 

Research Foundation - Flanders (FWO)

200 000

Belgium –

French-speaking Community


 

Fonds National de la Recherche Scientifique - French-speaking Community (FNRS)

200 000

Estonia


 

Ministry of Rural Affairs (MEM)

100 000

France


 

Agence Nationale de la Recherche (ANR)

1 000 000

Germany


 

Federal Ministry of Education and Research (BMBF)

2 250 000

Latvia


 

Ministry of Education and Science (IZM)

300 000

Lithuania


 

Ministry of Agriculture (ZUM)

150 000

Poland


 

The National Centre for Research and Development (NCBR)

600 000

Romania


 

Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI)

500 000

United Kingdom


 

Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA)

tbc


Data otwarcia naboru wniosków wstępnych:
9 stycznia 2019 r.

Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych:
19 marca 2019 r., 14:00 CET

Data zamknięcia naboru wniosków pełnych:
17 lipca 2019 r., 14:00 CET

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:
IV kwartał 2019 r.

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: www.submission-faccejpi.com

Bardziej szczegółowe informacje dostępne są w zamieszczonym poniżej dokumencie:
Call_Announcement oraz na stronach internetowych: http://www.faccesurplus.org oraz http://www.faccejpi.com

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR:
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR, przy czym rekomendowany budżet pojedynczego polskiego partnera w projekcie wynosi 200 000 EUR.

Kurs euro:

Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu, tj. 1 EUR = 4,2968 PLN


Status prawny konkursu:

  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2018 r, poz. 1249, ze zm.).
  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2015 r. poz. 299).
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178 poz. 1200). 


Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:
Kinga Szymańska-Rzeźnik
Tel.: +48 22 39 07 457
e-mail: kinga.szymanska-at-ncbr.gov.pl
Dział Współpracy Międzynarodowej

Kontakt w sprawach finansowych:
Izabela Górska
Tel.: +48 22 39 07 173
e-mail: izabela.gorska-at-ncbr.gov.pl
Dział Finansowania Projektów

Sekretariat konkursu:
Tel: +49 2461 61 2422
e-mail: ptj-faccejpi-at-fz-juelich.de
Strona internetowa Programu: http://www.faccesurplus.org

Materiały do pobrania:
- Call Announcement
- Informacja dla wnioskodawców
- Przewodnik kwalifikowalności kosztów