Uruchomienie 13. konkursu ERA-NET Bioenergy pt. „Combined biomass valorisation to bioenergy, industrial feedstocks and bio-based products”

23.10.2018

Termin składania: 29.01.2019

Kurs Euro EUR 1 = PLN 4.2905 (z dnia otwarcia konkursu wg. EBC)

Treść ogłoszenia o konkursie:

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 22 października 2018 r. uruchomiono 13. międzynarodowy konkurs, zorganizowany w ramach programu ERA-NET Bioenergy. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii.


Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu: 
13rd Joint Call for Research and Development Proposals of the ERA-NET Bioenergy
and
3rd additional Joint Call for Research and Development Proposals of the ERA-NET COFUND Bioenergy Sustaining the Future (BESTF3)


Temat konkursu: 
Combined biomass valorisation to bioenergy, industrial feedstocks and bio-based products


Zakres konkursu (skrót):
The projects can focus on parts of the bioenergy value chains, however always including conversion technologies, and must address at least one of the following topics:

 • modification of existing or the development of new value chains for the synergistic production of bioenergy and industrial feedstock from forestry and agricultural biomass
 • diversification of the product portfolio of a bioenergy value chain which can increase the environmental, economic and social sustainability of the whole process.

(proszę o zapoznanie się z częścią 3. Scope of the joint call dokumentu „Call Text”)


Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie: 

 1. Austria – Austrian Ministry for Transport, Innovation and Technology (BMVIT)
 2. Polska - National Centre for Research and Development (NCBR)
 3. Finlandia – BusinessFinland
 4. Szwecja – Swedish Energy Agency; Research and Innovation Department (SWEA)
 5. Niemcy – Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR)
 6. Szwajcaria – Swiss Federal Office of Energy; Energy research section (SFOE)
 7. Holandia – NEA Netherlands Enterprise Agency (RVO)


Data otwarcia naboru wniosków:
22 października 2018 r.


Data zamknięcia naboru wniosków: 
29 stycznia 2019 r. 13:00 CET (I etap)


Nabór wniosków: 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Submission_Preprop_EB_BESTF3_2018call


Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: 
IV kwartał 2019 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.


Budżet NCBR:
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR.


Kurs euro:
EUR 1 = PLN 4.2905 (z dnia otwarcia konkursu wg. EBC)


Status prawny konkursu: 

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2018, poz. 1249 ze zm.)
 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1668)
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2015 r., poz. 299)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200)Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: https://www.eranetbioenergy.net/

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR: 
Karolina Janczykowska
tel: 22 39 07 293, 515061554
e-mail: karolina.janczykowska@ncbr.gov.pl
Dział Współpracy Międzynarodowej

Kontakt w sprawach finansowych:
Izabela Górska
tel: 22 39 07 173
e-mail: izabela.gorska@ncbr.gov.pl
Dział Finansowania Projektów


Kontakt w ERA-NET Bioenergy:

Sekretariat konkursu:
René Wismeijer
Netherlands Enterprise Agency (RVO)
+31 (0) 88 042 2470
e-mail: rene.wismeijer-at-rvo.nl

System składania wniosków:
Boris Vashev
Agency for Renewable Resources (FNR)
+ 49 (0) 3843 6930 162
e-mail: b.vashev-at-fnr.de


Strona internetowa programu: 

www.eranetbioenergy.net & www.eranetbestf.net  


Materiały do pobrania: