Konkurs na dofinansowanie projektów dotyczących obsługi systemów antyplagiatowych w ramach Działania 3.4 PO WER 2014-2020

26.07.2018

Termin składania: 22.07.2015

Kurs Euro Brak danych

Treść ogłoszenia o konkursie:

Dokumentacja Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego na projekty dotyczące obsługi systemów antyplagiatowych w ramach wsparcia zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego (Konkurs nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015)