Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOSTAL”

23.02.2017

Informacje kontaktowe:

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować: 

  • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres mailowy: innostal-finanse-at-ncbr.gov.pl;
  • w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres mailowy: innostal-at-ncbr.gov.pl oraz pod numerami telefonów: (22) 39 07 240, (22) 39 07 448.

Dokumenty do umowy:

Protest:

Dokumenty podstawowe:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

1_ogloszenie_innostal.pdf (489 KB)

23.02.2017 09:11 Anna Zalewska 23.02.2017 09:09 Przemysław Pawłowski Pobierz

2_rpk_innostal_zmiana_alokacji_grudzien_2016.pdf (610 KB)

23.02.2017 09:11 Anna Zalewska 23.02.2017 09:09 Przemysław Pawłowski Pobierz

3_zakres_merytoryczny_pl_innostal.pdf (315 KB)

23.02.2017 09:11 Anna Zalewska 23.02.2017 09:09 Przemysław Pawłowski Pobierz

4.1_przewodnik_kwalifikowalnosci-dzialanie_1.2_poir-ogolne_zasady-28.04.2016.pdf (1,006 KB)

23.02.2017 09:11 Anna Zalewska 23.02.2017 09:09 Przemysław Pawłowski Pobierz

4.2_przewodnik_kwalifikowalnosci-dzialanie_1.2_poir-katalog_kosztow_kwalifikowanych.pdf (615 KB)

23.02.2017 09:11 Anna Zalewska 23.02.2017 09:09 Przemysław Pawłowski Pobierz

4.3_przewodnik_kwalifikowalnosci-dzialanie_1.2_poir-katalog_kosztow_niekwalifikowanych.pdf (451 KB)

23.02.2017 09:11 Anna Zalewska 23.02.2017 09:09 Przemysław Pawłowski Pobierz

4.4_przewodnik_kwalifikowalnosci-dzialanie_1.2_poir-zasada_konkurencyjnosci.pdf (489 KB)

23.02.2017 09:11 Anna Zalewska 23.02.2017 09:09 Przemysław Pawłowski Pobierz

5_przewodnik_po_kryteriach_1.2.pdf (940 KB)

23.02.2017 09:11 Anna Zalewska 23.02.2017 09:09 Przemysław Pawłowski Pobierz

7a_wzor_deklaracji_organu_natura_2000__zalacznik_do_ankiety.pdf (118 KB)

23.02.2017 09:11 Anna Zalewska 23.02.2017 09:09 Przemysław Pawłowski Pobierz

7_formularz_analiza_zgodnosci_28.12.2015.docx (89 KB)

23.02.2017 09:11 Anna Zalewska 23.02.2017 09:09 Przemysław Pawłowski Pobierz

8_wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji.pdf (876 KB)

23.02.2017 09:11 Anna Zalewska 23.02.2017 09:09 Przemysław Pawłowski Pobierz

poprawiony_zakres_minimalny_umowy_konsorcjum-19_12_2016-czysty.docx (111 KB)

23.02.2017 09:11 Anna Zalewska 23.02.2017 09:09 Przemysław Pawłowski Pobierz

10_rozporzadzenie_mnisw_w_sprawie_warunkow_i_trybu_udzielania_pomocy_publiczn.pdf (172 KB)

23.02.2017 09:11 Anna Zalewska 23.02.2017 09:09 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wniosek o dofinansowanie:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

1_wniosek_o_dofinansowanie_en_innostal__final.docx (464 KB)

23.02.2017 09:22 Anna Zalewska 23.02.2017 09:11 Przemysław Pawłowski Pobierz

2_sytuacja_finansowa_dzialanie_1.2.xls (80 KB)

23.02.2017 09:22 Anna Zalewska 23.02.2017 09:11 Przemysław Pawłowski Pobierz

4_wzor_oswiadczenia_dot._sklad_dokument.w_syst_it_1_.doc (107 KB)

23.02.2017 09:22 Anna Zalewska 23.02.2017 09:11 Przemysław Pawłowski Pobierz

5_oswiadczenie_o_braku_powiazan.doc (105 KB)

23.02.2017 09:22 Anna Zalewska 23.02.2017 09:11 Przemysław Pawłowski Pobierz

6_instrukcja_do_wniosku_innostal.pdf (814 KB)

23.02.2017 09:22 Anna Zalewska 23.02.2017 09:11 Przemysław Pawłowski Pobierz

dane_na_potrzeby_ewaluacji_przedsiebiorstwa_0605_1_.docx (30 KB)

23.02.2017 09:22 Anna Zalewska 23.02.2017 09:11 Przemysław Pawłowski Pobierz

instrukcja_obslugi_systemu_innostal.pdf (2 MB)

23.02.2017 09:22 Anna Zalewska 23.02.2017 09:11 Przemysław Pawłowski Pobierz

1_sytuacja_finansowa-dzialanie_1.2_poir.xls (75 KB)

23.02.2017 09:22 Anna Zalewska 23.02.2017 09:11 Przemysław Pawłowski Pobierz

2_oswiadczenie_konsorcjanta.doc (146 KB)

23.02.2017 09:22 Anna Zalewska 23.02.2017 09:11 Przemysław Pawłowski Pobierz

dane_na_potrzeby_ewaluacji_przedsiebiorstwa_0605_2_.docx (30 KB)

23.02.2017 09:22 Anna Zalewska 23.02.2017 09:11 Przemysław Pawłowski Pobierz

Dokumenty dodatkowe:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

1_wykaz_czasopism_opracowany_przez_mniswczesc_a.pdf (3 MB)

23.02.2017 09:24 Anna Zalewska 23.02.2017 09:22 Przemysław Pawłowski Pobierz

2_rozporzadzenie_ke_nr_651_2014.pdf (925 KB)

23.02.2017 09:24 Anna Zalewska 23.02.2017 09:22 Przemysław Pawłowski Pobierz

3_program_operacyjny_inteligentny_rozwoj.pdf (2 MB)

23.02.2017 09:24 Anna Zalewska 23.02.2017 09:22 Przemysław Pawłowski Pobierz

4_szoop_poir_04042016.pdf (2 MB)

23.02.2017 09:24 Anna Zalewska 23.02.2017 09:22 Przemysław Pawłowski Pobierz

5_wspolna_lista_wskaznikow_kluczowych_definicje.pdf (4 MB)

23.02.2017 09:24 Anna Zalewska 23.02.2017 09:22 Przemysław Pawłowski Pobierz

6_ustawa_wdrozeniowa.pdf (434 KB)

23.02.2017 09:24 Anna Zalewska 23.02.2017 09:22 Przemysław Pawłowski Pobierz

7_rozporzadzenie_pe_i_rady_ue_nr_1301_2013_z_dnia_17.12.2013_r..pdf (958 KB)

23.02.2017 09:24 Anna Zalewska 23.02.2017 09:22 Przemysław Pawłowski Pobierz

8_rozporzadzenie_pe_i_rady_ue_nr_1303_2013_z_17.12.2013_r..pdf (2 MB)

23.02.2017 09:24 Anna Zalewska 23.02.2017 09:22 Przemysław Pawłowski Pobierz

9_dyrektywa_2003_87_we_handel_gazow_cieplarnianych.pdf (482 KB)

23.02.2017 09:24 Anna Zalewska 23.02.2017 09:22 Przemysław Pawłowski Pobierz

10_klasyfikacja_mae.pdf (26 KB)

23.02.2017 09:24 Anna Zalewska 23.02.2017 09:22 Przemysław Pawłowski Pobierz

15.1_poziomy_gotowosci_technologicznej-zmiana-13.04.2016.pdf (296 KB)

23.02.2017 09:24 Anna Zalewska 23.02.2017 09:22 Przemysław Pawłowski Pobierz

przewodnik_-_definicja_msp.pdf (1 MB)

23.02.2017 09:24 Anna Zalewska 23.02.2017 09:22 Przemysław Pawłowski Pobierz

Umowa o dofinansowanie:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

1_umowa_o_dofinansowanie_projektu__realizowanego_samodzielnie_innostal-19.12.2016-czysta.docx (185 KB)

23.02.2017 09:24 Anna Zalewska 23.02.2017 09:22 Przemysław Pawłowski Pobierz

2_umowa_o_dofinansowanie_projektu_realizowanego_w_konsorcjum_innostal-19.12.2016-czysta.doc (438 KB)

23.02.2017 09:24 Anna Zalewska 23.02.2017 09:22 Przemysław Pawłowski Pobierz

3_lista_dokumentow_niezbednych_do_podpisania_umowy_sektorowe.pdf (562 KB)

23.02.2017 09:24 Anna Zalewska 23.02.2017 09:22 Przemysław Pawłowski Pobierz

4_wzor_weksel.docx (16 KB)

23.02.2017 09:24 Anna Zalewska 23.02.2017 09:22 Przemysław Pawłowski Pobierz

5_deklaracja_wekslowa.docx (16 KB)

23.02.2017 09:24 Anna Zalewska 23.02.2017 09:22 Przemysław Pawłowski Pobierz

6_zalecenia.docx (18 KB)

23.02.2017 09:24 Anna Zalewska 23.02.2017 09:22 Przemysław Pawłowski Pobierz

Centralny system teleinformatyczny:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

1_wnioski_o_nadanie_zmiane_wycofanie_dostepu_dla_osoby_uprawnionej_w_ramach_sl2014.doc (57 KB)

23.02.2017 09:24 Anna Zalewska 23.02.2017 09:22 Przemysław Pawłowski Pobierz

2_regulamin_bezpieczenstwa_w_aplikacji_glownej_centralnego_systemu_informatycznego.pdf (172 KB)

23.02.2017 09:24 Anna Zalewska 23.02.2017 09:22 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wyniki konkursu

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.2.

Data rozpoczęcia i zakończenia konkursu: 01.06.2016-15.09.2016

Załączniki do wyników:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Lista rankingowa (266 KB)

01.03.2017 08:42 Anna Zalewska 01.03.2017 08:33 Anna Zalewska Pobierz