II konkurs GO_GLOBAL.PL

28.11.2016

Dyrektor

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

ogłasza II konkurs w ramach programu

 

GO_GLOBAL.PL

Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm

 

Dofinansowanie w ramach programu GO_GLOBAL.PL przeznaczone jest na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii. Wsparcie z NCBR będzie mogło zostać przeznaczone na opracowanie i wstępną weryfikację strategii przejścia z rynku lokalnego na rynki światowe.

 

Partnerami merytorycznymi NCBR w programie GO_GLOBAL.PL są wyspecjalizowane, głównie zagraniczne podmioty, które prowadzą kompleksowe działania w zakresie międzynarodowej akceleracji przedsiębiorstw w sektorze B+R. Ich lista nie jest zamknięta, a w chwili ogłoszenia konkursu są to: US-Polish Trade Council, Plug and Play Tech Center, Fraunhofer-Zentrum für Mittel und Osteuropa, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Flinders Partners, Accelerace, FundingBox Accelerator, Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI), WIOT Technology Group oraz Polski Instytut Badań i Rozwoju (program akceleracyjny Vertical Engine).

 

Działania podlegające dofinansowaniu:

 

  • wypracowanie strategii wejścia na rynki światowe;
  • weryfikacja opracowanej strategii.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 150 000 zł.

 

Wymagany wkład własny wynosi minimum 15% wartości projektu.

 

Nabór wniosków będzie trwał od 18 kwietnia do 2 czerwca 2016 r.

 

System informatyczny umożliwiający składanie wniosków aplikacyjnych dostępny jest pod adresem internetowym https://lsi.ncbr.gov.pl/

 

 

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Dane na potrzeby ewaluacji (39 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 17:18 Przemysław Pawłowski Pobierz

HIGH-TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE BASED SERVICES (24 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 17:18 Przemysław Pawłowski Pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku (671 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 17:18 Przemysław Pawłowski Pobierz

GO_GLOBAL.PL OPIS PROGRAMU (495 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 17:18 Przemysław Pawłowski Pobierz

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW DLA PROGRAMU GO_GLOBAL.PL (836 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 17:18 Przemysław Pawłowski Pobierz

REGULAMIN II KONKURSU (644 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 17:18 Przemysław Pawłowski Pobierz

Weksel wraz z deklaracją wekslową (29 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 17:18 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wniosek o wprowadzenie zmian w projekcie (40 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 17:18 Przemysław Pawłowski Pobierz

Raport końcowy w części A (75 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 17:18 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wzór wniosku o płatność (130 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 17:18 Przemysław Pawłowski Pobierz

Definicja wysokiej i średnio-wysokiej techniki wg Eurostatu (420 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 17:18 Przemysław Pawłowski Pobierz

Katalog kosztów kwalifikowanych (399 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 17:18 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wniosek o finansowanie (1 MB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 17:18 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wykaz załączników do wniosku (397 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 17:18 Przemysław Pawłowski Pobierz

Karta oceny formalnej (1,015 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 17:18 Przemysław Pawłowski Pobierz

Karta oceny merytorycznej I stopnia (448 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 17:18 Przemysław Pawłowski Pobierz

Karta oceny merytorycznej II stopnia (423 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 17:18 Przemysław Pawłowski Pobierz

Umowa o wykonanie i finansowanie projektu (705 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 17:18 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wykaz załączników do umowy (379 KB)

Oryginalna publikacja Przemysław Pawłowski 28.11.2016 17:18 Przemysław Pawłowski Pobierz