22. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET

28.11.2016

Termin składania: 28.09.2016

Kurs Euro brak danych

Treść ogłoszenia o konkursie:

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otwarciu 22. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET.

NCBR zaplanowało budżet w wysokości  500 000 euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie.

 

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: https://www.cornet.online/. Wniosek ten składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego. Wnioski w wersji elektronicznej można składać w terminie do 28 września 2016 r. do godziny 12:00. Wzór wniosku międzynarodowego wraz ze wszystkimi załącznikami dostępny jest pod adresem: https://www.cornet.online/

 

Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) składa do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu.

 

Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej upływa 28 września 2016 r. oraz w wersji papierowej 12 października 2016 r. Za datę złożenia wniosku w wersji papierowej przyjmuje się datę stempla pocztowego bądź w przypadku osobistego doręczenia, datę zarejestrowania wpływu wniosku w kancelarii Centrum.

 

Wersję elektroniczną wniosku krajowego o dofinansowanie projektu (skan w formacie PDF wypełnionego i podpisanego wniosku, tożsamego z wersją papierową) wraz z załącznikami (skany w formacie pdf) należy wysłać na adres:

 

 

Wersję papierową wniosku krajowego o dofinansowanie projektu należy kierować na adres:

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Sekcja Komercjalizacji Wyników Badań

ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „22. Konkurs CORNET”

Szczegółowe informacje:

Informacji dotyczących konkursu w NCBR udziela:

 

Joanna Makocka

tel. +48 519 684 989

 

Kontakt w sprawach finansowych:

 

Marzena Cybulska

tel.:  + 48 22 39 07 395

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Guidelines for Applicants CORNET 22nd Call for Proposals (598 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 16:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Zasady udziału polskich Wnioskodawców (402 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 16:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wzór wniosku krajowego o dofinansowanie projektu (242 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 16:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Przewodnik kwalifikowalności kosztów (871 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 16:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Oświadczenie dotyczące rzetelnego wydatkowania środków publicznych (19 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 16:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Informacja o sytuacji finansowej Wnioskodawcy (88 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 16:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Formularz ewaluacyjny (466 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 16:29 Przemysław Pawłowski Pobierz