Nabory wniosków w ramach Inicjatywy EUREKA w 2016 roku

23.02.2017

Termin składania: 29.04.2016

Kurs Euro Nabór 1/2016 - 1 EUR = 4,4134 (5.02.2016 r.)

Treść ogłoszenia o konkursie:

Informujemy, że w dniu 5 lutego br. ruszył nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA. Prosimy o zapoznanie się z „Zasadami dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Inicjatywy EUREKA”.

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie zasady, iż dofinansowanie przyznane Wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład Wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie realizacji projektu może wynieść maksymalnie 1 000 000 PLN.

W 2016 roku prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie projektów EUREKI w następujących terminach:

nabór 1/2016 – do 29 kwietnia 2016 (do godz. 16.00)
nabór 2/2016 – do 14 października 2016 (do godz. 16.00)

Budżet konkursu na 2016 rok wynosi 4 mln zł - po 2 mln zł na nabór.

Wysokość dofinansowania projektu EUREKI przyznanego przez NCBR (w PLN) nie może przekraczać kwoty określającej udział polskiego partnera w budżecie projektu, wyliczonej na podstawie danych zawartych w formularzu EUREKA Project Form wg kursu EBC na dzień otwarcia naboru wniosków.

Szczegółowe informacje:

Dokumenty dotyczące zasad dofinansowania przez NCBR uczestnictwa polskich podmiotów w projektach EUREKA:

 

 

 

 

Informacje kontaktowe:

Osoba kontaktowa do konkursu:

 

Ewelina Wildner

 

Sekcja Zarządzania Programami Międzynarodowymi

 

Dział Zarządzania Programami

 

tel.: +48 22 39 07 123

 

Wyniki konkursu

 Lista rankingowa pozytywnie ocenionych wniosków w ramach konkursu EUREKA 1/2016.

Załączniki do wyników:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Lista rankingowa EUREKA 1/2016 (512 KB)

01.03.2017 08:57 Anna Zalewska 01.03.2017 08:51 Anna Zalewska Pobierz