Konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia

01.12.2016

Termin składania: 01.12.2016

Kurs Euro brak danych

Treść ogłoszenia o konkursie:

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 29 lutego 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki rynku pracy i społeczeństwa.

 

 

Jednocześnie IP informuje, iż przedmiotowy konkurs w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oznaczony jest numerem naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-NPK/16

 

Wszelkich wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IP w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: NPK-at-ncbr.gov.pl.

Informacje kontaktowe:

Wszelkich wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IP w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: NPK-at-ncbr.gov.pl.