Konkursu na finsanwaonie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”

28.11.2016

Informacje kontaktowe:

Dokumenty do umowy:

 

Protest:

 

Dokumenty podstawowe:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Ogłoszenie o konkursie. (436 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Regulamin Przeprowadzania Konkursu. (711 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Zakres regionalnych agend naukowo-badawczych. (442 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Przewodnik kwalifikowalności-4.1.2.-Ogólne zasady. (1,006 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Przewodnik kwalifikowalności-4.1.2.-Katalog kosztów kwalifikowanych. (616 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Przewodnik kwalifikowalności-4.1.2-Katalog kosztów niekwalifikowanych. (451 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Przewodnik kwalifikowalności-4.1.2-Zasada konkurencyjności. (501 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji 4.1.2 POIR. (927 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Zakres minimalny umowy konsorcjum. (490 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR. (172 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wniosek o dofinansowanie:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Wzór wniosku o dofinansowanie. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. (603 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. (786 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Sytuacja finansowa przedsiębiorcy. (75 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Oświadczenie o braku powiązań. (105 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Informacje na potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy. (30 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Informacje na potrzeby ewaluacji dla jednostki naukowej. (32 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wzór oświadczenia dot. składania dokumentacji w systemie IT. (107 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wzór wykresu Gantta. (9 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP. (1 MB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

DOKUMENTY WYMAGANE OD KONSORCJANTA:Sytuacja finansowa przedsiębiorcy. (75 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

DOKUMENTY WYMAGANE OD KONSORCJANTA: Oświadczenie Konsorcjanta. (144 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

DOKUMENTY WYMAGANE OD KONSORCJANTA: Informacje na potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy. (32 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

DOKUMENTY WYMAGANE OD KONSORCJANTA: Informacje na potrzeby ewaluacji dla jednostki naukowej. (30 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Dokumenty dodatkowe:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. (2 MB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR. (2 MB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Ustawa wdrożeniowa. (434 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Rozporządzenie KE nr 651_2014. (925 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1303_2013 z 17.12.2013 r. (2 MB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1301_2013 z dnia 17.12.2013 r. (958 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Dyrektywa 2003/87/WE. (482 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych definicje. (4 MB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A). (3 MB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Klasyfikacja MAE. (26 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Poziomy gotowości technologicznej. (296 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP. (1 MB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Procedura wyliczania i monitorowania dochodu dla beneficjentów otrzymujących dofinansowanie w ramach IV osi PO IR. (4 MB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Umowa o dofinansowanie:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Wzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla Projektu realizowanego w ramach konsorcjum. (475 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy. (476 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wzór formularza Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska. (89 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wzór deklaracji organu Natura 2000 - załącznik do Analizy. (78 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Weksel. (16 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Deklaracja wekslowa. (16 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej. (18 KB)

Oryginalna publikacja 28.11.2016 18:29 Przemysław Pawłowski Pobierz