Uruchomienie 2. konkursu ERA-MIN 2

20.11.2018

Termin składania: 30.01.2019

Kurs Euro z dnia otwarcia konkursu tj. z 20.11.2018 wg. EBC

Treść ogłoszenia o konkursie:

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 20 listopada 2018 r. uruchomiono nabór wniosków w 2. konkursie, zorganizowanym w ramach programu ERA-MIN 2. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu surowców mineralnych.


Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu
ERA-MIN Joint Call 2018

Temat konkursu
Raw materials for sustainable development and the circular economy

Zakres konkursu (skrót)

 1. Supply of raw materials from exploration and mining
 2. Design
 3. Processing, Production and Remanufacturing
 4. Recycling and Re-use of End-of-Life Products
 5. Cross-cutting topics (projekty z tego obszaru nie będą finansowane przez NCBR)


Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 • Belgium / Brussels -Innoviris
 • Belgium / Flanders - FWO
 • Belgium / Flanders - Hermesfonds
 • Belgium/ Wallonia - SPW-Wallonia
 • Brazil - Finep
 • Canada /Québec - FRQNT
 • Chile - CONICYT
 • Finland - Business Finland
 • France - ADEME
 • France - ANR
 • Germany - BMBF
 • Greece - GSRT
 • Ireland - GSI/EPA
 • Italy / Calabria - Calabria Region
 • Poland - NCBR
 • Portugal - FCT
 • Romania - UEFISCDI
 • Slovakia - SAS
 • Slovenia - MIZS
 • South Africa - DST
 • Spain - AEI
 • Spain / Castilla y Léon - ICE
 • Sweden - Vinnova
 • Turkey - TUBITAK


Data otwarcia naboru wniosków
20 listopada 2018 r.

Data zamknięcia naboru wniosków
31 stycznia 2019 r. 17:00 CET

Nabór wniosków
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie
http://www.submission-era-min.eu/

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych
IV kwartał 2019 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR.

Kurs euro
z dnia otwarcia konkursu tj. z 20.11.2018 wg. EBC

Status prawny konkursu

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2018, poz. 1249 ze zm.)
 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1668)
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2015 r., poz. 299)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200)


Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:
Karolina Janczykowska
tel: 22 39 07 293, 515061554
e-mail: karolina.janczykowska-at-ncbr.gov.pl
Dział Współpracy Międzynarodowej

Kontakt w sprawach finansowych:
Anna Gadomska
tel: 22 39 07 213
e-mail: anna.gadomska-at-ncbr.gov.pl
Dział Finansowania Projektów


Kontakt w ERA-MIN 2
eramin-at-fct.pt
Ana Luísa Lavado (+351) 213 924 396
Dina Carrilho (+351) 213 924 381


Strona internetowa programu
https://www.era-min.eu/


Materiały do pobrania: