Konkurs_1/4.1.1/2016_SYNChem

01.12.2016

Informacje kontaktowe:

 

Dokumenty do umowy:

Protest:

Dokumenty podstawowe:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Ogłoszenie o konkursie. - aktualizacja (436 KB)

01.12.2016 14:28 Przemysław Pawłowski 01.12.2016 14:06 Przemysław Pawłowski Pobierz

Regulamin Przeprowadzania Konkursu. - aktualizacja (636 KB)

01.12.2016 14:28 Przemysław Pawłowski 01.12.2016 14:06 Przemysław Pawłowski Pobierz

Zakres merytoryczny konkursu. (468 KB)

01.12.2016 14:28 Przemysław Pawłowski 01.12.2016 14:06 Przemysław Pawłowski Pobierz

Przewodnik kwalifikowalności-4.1.1.-Ogólne zasady. (996 KB)

01.12.2016 14:28 Przemysław Pawłowski 01.12.2016 14:06 Przemysław Pawłowski Pobierz

Przewodnik kwalifikowalności-4.1.1.-Katalog kosztów kwalifikowanych. (616 KB)

01.12.2016 14:28 Przemysław Pawłowski 01.12.2016 14:06 Przemysław Pawłowski Pobierz

Przewodnik kwalifikowalności-4.1.1-Katalog kosztów niekwalifikowanych. (450 KB)

01.12.2016 14:28 Przemysław Pawłowski 01.12.2016 14:06 Przemysław Pawłowski Pobierz

Przewodnik kwalifikowalności-4.1.1-Zasada konkurencyjności. (500 KB)

01.12.2016 14:28 Przemysław Pawłowski 01.12.2016 14:06 Przemysław Pawłowski Pobierz

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji 4.1.1 POIR. (949 KB)

01.12.2016 14:28 Przemysław Pawłowski 01.12.2016 14:06 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wykaz Krajowych inteligentnych specjalizacji. (895 KB)

01.12.2016 14:28 Przemysław Pawłowski 01.12.2016 14:06 Przemysław Pawłowski Pobierz

Zakres minimalny umowy konsorcjum. (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 03.10.2016 r.). (489 KB)

01.12.2016 14:28 Przemysław Pawłowski 01.12.2016 14:06 Przemysław Pawłowski Pobierz

Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR. (172 KB)

01.12.2016 14:28 Przemysław Pawłowski 01.12.2016 14:06 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wniosek o dofinansowanie:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Wzór wniosku o dofinansowanie. (902 KB)

01.12.2016 14:28 Przemysław Pawłowski 01.12.2016 14:06 Przemysław Pawłowski Pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. (963 KB)

01.12.2016 14:28 Przemysław Pawłowski 01.12.2016 14:06 Przemysław Pawłowski Pobierz

Sytuacja finansowa przedsiębiorcy. (80 KB)

01.12.2016 14:28 Przemysław Pawłowski 01.12.2016 14:06 Przemysław Pawłowski Pobierz

Oświadczenie o braku powiązań. (105 KB)

01.12.2016 14:28 Przemysław Pawłowski 01.12.2016 14:06 Przemysław Pawłowski Pobierz

Informacje na potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy. (30 KB)

01.12.2016 14:28 Przemysław Pawłowski 01.12.2016 14:06 Przemysław Pawłowski Pobierz

Informacje na potrzeby ewaluacji dla jednostki naukowej. (32 KB)

01.12.2016 14:28 Przemysław Pawłowski 01.12.2016 14:06 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wzór oświadczenia dot. składania dokumentacji w systemie IT. (107 KB)

01.12.2016 14:28 Przemysław Pawłowski 01.12.2016 14:06 Przemysław Pawłowski Pobierz

Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP. (1 MB)

01.12.2016 14:28 Przemysław Pawłowski 01.12.2016 14:06 Przemysław Pawłowski Pobierz

DOKUMENTY WYMAGANE OD KONSORCJANTA: Sytuacja finansowa przedsiębiorcy. (75 KB)

01.12.2016 14:28 Przemysław Pawłowski 01.12.2016 14:06 Przemysław Pawłowski Pobierz

DOKUMENTY WYMAGANE OD KONSORCJANTA:Oświadczenie Konsorcjanta. (144 KB)

01.12.2016 14:28 Przemysław Pawłowski 01.12.2016 14:06 Przemysław Pawłowski Pobierz

DOKUMENTY WYMAGANE OD KONSORCJANTA: (30 KB)

01.12.2016 14:28 Przemysław Pawłowski 01.12.2016 14:06 Przemysław Pawłowski Pobierz

DOKUMENTY WYMAGANE OD KONSORCJANTA:Informacje na potrzeby ewaluacji dla jednostki naukowej. (32 KB)

01.12.2016 14:28 Przemysław Pawłowski 01.12.2016 14:06 Przemysław Pawłowski Pobierz

Dokumenty dodatkowe:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. (2 MB)

01.12.2016 14:28 Przemysław Pawłowski 01.12.2016 14:06 Przemysław Pawłowski Pobierz

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR. (2 MB)

01.12.2016 14:28 Przemysław Pawłowski 01.12.2016 14:06 Przemysław Pawłowski Pobierz

Ustawa wdrożeniowa. (434 KB)

01.12.2016 14:28 Przemysław Pawłowski 01.12.2016 14:06 Przemysław Pawłowski Pobierz

Rozporządzenie KE nr 651_2014. (925 KB)

01.12.2016 14:28 Przemysław Pawłowski 01.12.2016 14:06 Przemysław Pawłowski Pobierz

Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1303_2013 z 17.12.2013 r. (2 MB)

01.12.2016 14:28 Przemysław Pawłowski 01.12.2016 14:06 Przemysław Pawłowski Pobierz

Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1301_2013 z dnia 17.12.2013 r. (958 KB)

01.12.2016 14:28 Przemysław Pawłowski 01.12.2016 14:06 Przemysław Pawłowski Pobierz

porozumienie_ncbr_synthos.pdf (2 MB)

01.12.2016 14:28 Przemysław Pawłowski 01.12.2016 14:06 Przemysław Pawłowski Pobierz

Dyrektywa 2003/87/WE. (482 KB)

01.12.2016 14:28 Przemysław Pawłowski 01.12.2016 14:06 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych definicje. (4 MB)

01.12.2016 14:28 Przemysław Pawłowski 01.12.2016 14:06 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A). (3 MB)

07.02.2017 09:36 Przemysław Pawłowski 01.12.2016 14:06 Przemysław Pawłowski Pobierz

Klasyfikacja MAE. (26 KB)

07.02.2017 09:36 Przemysław Pawłowski 01.12.2016 14:06 Przemysław Pawłowski Pobierz

Poziomy gotowości technologicznej. (296 KB)

07.02.2017 09:36 Przemysław Pawłowski 01.12.2016 14:06 Przemysław Pawłowski Pobierz

Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP. (1 MB)

07.02.2017 09:36 Przemysław Pawłowski 01.12.2016 14:06 Przemysław Pawłowski Pobierz

Umowa o dofinansowanie:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Wzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla Projektu realizowanego w ramach konsorcjum. (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 03.10.2016 r.). (461 KB)

07.02.2017 09:36 Przemysław Pawłowski 01.12.2016 14:28 Przemysław Pawłowski Pobierz

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy. (546 KB)

07.02.2017 09:36 Przemysław Pawłowski 01.12.2016 14:28 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wzór deklaracji organu Natura 2000 – załącznik do Analizy. (78 KB)

07.02.2017 09:36 Przemysław Pawłowski 01.12.2016 14:28 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wzór formularza Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska. (89 KB)

07.02.2017 09:36 Przemysław Pawłowski 01.12.2016 14:28 Przemysław Pawłowski Pobierz

UMOWA O REALIZACJĘ PROJEKTU:Wzór umowy o realizację Projektu. (1 MB)

07.02.2017 09:36 Przemysław Pawłowski 01.12.2016 14:28 Przemysław Pawłowski Pobierz