Konkurs Nr 8/2016 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa

24.11.2016

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dniem 18.07.2016 r. ogłasza Konkurs Nr 8/2016 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

 

Składanie wniosków, wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, możliwe będzie w dniach od 25.07.2016 r. do 11.09.2016 r. pod adresem https://osf.opi.org.pl

 

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu Nr 8/2016 oraz dokumentacja konkursowa – zgodnie z którą należy przygotować wniosek – dostępne są na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr. Ewentualne zmiany Regulaminu Konkursu Nr 8/2016 będą publikowane na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr w zakładce Aktualności.

 

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Konkursu Nr 8/2016 należy kierować na adres e-mail: dobr-at-ncbr.gov.pl  

 

Pliki do pobrania:


(poniższe pliki udostępnione zostaną w dniu naboru wniosków, tj. 25.07.2016 r.)


1. Regulamin Konkursu Nr 8/2016 wraz z przewodnikiem kwalifikowalności kosztów
2. Założenia dla projektów w Konkursie Nr 8/2016 zgłoszonych przez instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa
3. Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu

  • Wersja A – Wzór umowy dla Wnioskodawcy wielopodmiotowego
  • Wersja B – Wzór umowy dla Wnioskodawcy jednopodmiotowego

4. Instrukcja wypełnienia wniosku o finansowanie projektu
5. Procedura aplikacyjna