Uruchomienie konkursu QuantERA Call 2019 w ramach programu QuantERA ERA-NET Cofund in Quantum Technologies

27.11.2018

Termin składania: 18.02.2019

Kurs Euro Wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z 21 listopada 2018 r.: 1 EUR = 4,2995 PLN

Treść ogłoszenia o konkursie:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 listopada 2018 r. otwarty został konkurs QuantERA Call 2019 w ramach programu QuantERA ERA-NET Cofund in Quantum Technologies.


Szczegółowe informacje o konkursie

Nazwa konkursu
QuantERA Call 2019


Temat konkursu
Technologie kwantowe


Zakres konkursu

 • Quantum communication
 • Quantum simulation
 • Quantum computation
 • Quantum information sciences
 • Quantum metrology sensing and imaging


Zakres wsparcia

 • Badania aplikacyjne
 • Prace rozwojowe


Wnioskodawcy

 • Organizacje badawcze
 • Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
 • Grupy podmiotów

Dla polskich organizacji badawczych partner przemysłowy nie jest wymagany.


Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 1. Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG Austria
 2. Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung FWF Austria
 3. Fonds de la Recherche Scientifique FNRS Belgium
 4. Bulgarian National Science Fund BNSF Bulgaria
 5. Hrvatska zaklada za znanost HZRR Croatia
 6. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky MEYS Czech Republic
 7. Innovationsfonden IFD Denmark
 8. Agence Nationale de la Recherche ANR France
 9. General Secretariat for Research and Technology GSRT Greece
 10. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal NKFIH Hungary
 11. Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF, VDI/TZ Germany
 12. National Authority for Technological Innovation InnovationAuth Israel
 13. Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR Italy
 14. Istituto Nazionale di Fisica Nucleare INFN Italy
 15. Istituto Nazionale di Ricerche Metrologiche INRIM Italy
 16. Valsts izglītības attīstības aģentūra VIAA Latvia
 17. Research Council of Lithuania RCL Lithuania
 18. Forskningsrådet RCN Norway
 19. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR Poland
 20. Narodowe Centrum Nauki NCN Poland
 21. Fundação para a Ciência e a Tecnologia FCT Portugal
 22. Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii UEFISCDI Romania
 23. Slovenská akadémia vied SAS Slovakia
 24. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport MIZS Slovenia
 25. Agencia Estatal de Investigacion AEI Spain
 26. Vetenskapsrådet VR Sweden
 27. Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung SNSF Switzerland
 28. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TUBITAK Turkey
 29. Engineering and Physical Sciences Research Council EPSRC United KingdomData otwarcia naboru wniosków
21.11.2018 r.


Data zamknięcia naboru krótkich i pełnych wniosków
18.02.2019 r., godz. 17:00 CET


Nabór wniosków
Nabór krótkich i pełnych wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez elektroniczny systemu składania wniosków (ESS). Link do systemu znajduje się na stronie programu: http://www.quantera.eu/

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.


Budżet NCBR
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu, NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR.

Kurs euro
Wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z 21 listopada 2018 r.: 1 EUR = 4,2995 PLN


Status prawny konkursu

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2018, poz. 1249 ze zm.)
 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1668)
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2015 r., poz. 299)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200)


Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:
Krystyna Maciejko
Dział Współpracy Międzynarodowej
tel.: +48 22 39 07 489
e-mail: krystyna.maciejko-at-ncbr.gov.pl

Sekretariat konkursu:
Agence Nationale de la Recherche (ANR), France
Mr. Jérôme Lasne
e-mail: jerome.lasne-at-anr.fr
tel. +33 (0)1 73 54 83 38


Strona internetowa programu:
http://www.quantera.eu/


Dokumenty do pobrania: