Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Rozwoju Kompetencji w Działaniu 3.1 PO WER 2014-2020

26.07.2018

Termin składania: 22.07.2015

Kurs Euro Brak danych

Treść ogłoszenia o konkursie:

Dokumentacja Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER  na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa (Konkurs 1/PRK/POWER/3.1/2015)