ERA-NET Cofund MarTERA - otwarcie naboru wniosków w konkursie

08.12.2018

Termin składania: 29.03.2019

Kurs Euro PLN 4,2809

Treść ogłoszenia o konkursie:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o otwartym naborze wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET Cofund MarTERA. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii morskich.


Nazwa konkursu

 

ERA-NET Cofund MarTERA – Call 2019

 

Temat konkursu

Maritime and Marine Technologies for a new Era

Zakres konkursu

Five Priority Areas (PAs):

PA1: Environmentally friendly maritime technologies

PA2: Development of novel materials and structures

PA3: Sensors, automation, monitoring and observations

PA4: Advanced manufacturing and production

PA5: Safety and security

Kraje/partnerzy biorący udział
w konkursie

Białoruś, Belgia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja

 

Data otwarcia naboru wniosków

 

03.12.2018 r.

 

Data zamknięcia naboru wniosków

29.03.2019 r., 17:00 CET

W przypadku zakwalifikowania się do drugiego etapu konkursu należy złożyć wspólny wniosek w języku angielskim do 06.09.2019 r. godz. 17:00 CET.

 

Nabór wniosków

Wnioski wstępne w wersji elektronicznej należy składać za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie: www.martera.eu

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

IV kwartał 2019 r./ I kwartał 2020 r.

 

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

 

 

Budżet NCBR

 

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 euro.

Kurs euro

kurs z dnia otwarcia konkursu EUR 1 = PLN 4,2809

Status prawny konkursu

·         Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2018, poz. 1249 ze zm.)

·         Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1668)

·         Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2015 r., poz. 299)

·         Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200)

 


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: www.martera.eu

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR:

 

Karolina Janczykowska
tel: 515 061 554, 22 39 07 293

e-mail: karolina.janczykowska-at-ncbr.gov.pl

Dział Współpracy Międzynarodowej

 

Kontakt w sprawach finansowych:

Izabela Górska

tel: 22 39 07 173

e-mail: izabela.gorska@ncbr.gov.pl

Dział Finansowania Projektów

 

Kontakt w ERA-NET MarTERA:

 

Filiz Aslan – Koordynator Programu

+49 30 20199-554

f.aslan-at-fz-juelich.de

 

Sekretariat konkursu:

Florian Sprenger

f.sprenger-at-fz-juelich.de

 

Strona internetowa programu

www.martera.eu


Materiały do pobrania:
- Call Announcement
- MarTERA Priority Areas Matrix
- MarTERA National Guidelines
- Informacja dla wnioskodawców

Informacje kontaktowe:

Karolina Janczykowska
tel: 515 061 554, 22 39 07 293

e-mail: karolina.janczykowska-at-ncbr.gov.pl

Dział Współpracy Międzynarodowej