Otwarcie naboru wniosków we wspólnym konkursie programów: FACCE ERA-GAS, SusAn oraz ICT-AGRI2

20.11.2018

Termin składania: 31.01.2019

Kurs Euro Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu, tj. 1 EUR = 4.3081 PLN

Treść ogłoszenia o konkursie:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż 8 października 2018 r. otwarto nabór wniosków w ramach wspólnego konkursu inicjatyw ERA-NET ERA-GAS, ERA-NET SusAn oraz ERA-NET ICT-AGRI2 pt.: Novel technologies, solutions and systems to reduce the greenhouse gas intensity of animal production systems. Konkurs skupia się na finansowaniu badań mających na celu opracowanie technologii i rozwiązań mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z produkcji zwierzęcej.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Tematyka konkursu:
Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć co najmniej 2 z poniższych tematów:

Theme 1, the “holistic theme”: Agroecological approach to whole animal production systems.
This theme relates to the evaluation, development and (re-)design of animal production systems from the perspective of agricultural production and ecology in the context of the need to reduce GHG emissions. A comprehensive approach to whole systems is required which primarily addresses the need to reduce GHG emissions and/or intensity but can also address other aspects of sustainability. Theme 1 includes:
    • Sustainability assessment of the whole system; e.g. carbon & water footprints, life cycle assessment.
    • Determination of the production system's GHG efficiency, design and development of optimised systems to reduce emissions and enhance  sustainability.

Theme 2, the “technical theme”: Technical options for the monitoring and mitigation of GHG emissions from animal production systems.
This theme relates to strategies and technical options to reduce GHG emissions from animal production systems. Proposals should also address the potential synergies and trade-offs associated with the proposed options. One or more of the following research areas may be covered:
    • The feed chain (feed origin, harvest and processing).
    • Animal nutrition (feed rations, feed additives and nutrient efficiency) and husbandry (including Precision Livestock Farming).
    • Manure management and utilisation (including technological treatments, and regional cooperation).
    • Refinement or development of GHG emission factors related to animal production systems with the aim of reducing uncertainties and supporting the development of improved and harmonised GHG inventories across participating countries.

Theme 3, the “societal theme”: Social and/or economic approach to livestock production and consumption of animal products.
The focus of this theme is on the application of social, socio-economic and political sciences to the challenge of reducing GHG emissions in animal production systems. It includes:
    • Effects of consumption patterns and trends in the animal production sector (and vice versa) and implications for related GHG emissions.
    • Inclusion of GHG emission reductions (an environmental “externality”) into the price of food of animal origin.
    • Strategies and incentives, including policy measures, to reduce GHG emissions and remove barriers to adoption of GHG mitigation strategies.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
W I konkursie Programu biorą udział następujące agencje finansujące badania:

1

Chile

INIA

2

Belgium - Flanders

Fund for Accompanying Economic and Innovation

Policy (Hermesfonds)

3

Denmark

The Ministry of Environment and Food

(DAA)

4

Estonia

Ministry of Rural Affairs

(MEM)

5

Finland

Ministry of Agriculture and Forestry

(MMM)

6

Finland

Business Finland (BF)

7

France

The French National Research Agency (ANR)

8

Germany

Federal Ministry of Food and Agriculture (BMEL)

9

Greece

General Secretariat for Research and Technology (GSRT)

10

Ireland

Department of Agriculture, Food the Marine (DAFM)

TEAGASC - Agriculture and Food Development

Authority

11

Italy

Ministry of Agricultural, Food, Forestry and Tourism policies

(MIPAAFT)

12

Latvia

State Education Development Agency (VIAA)

13

Lithuania

Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania  (MoA ZUM)

14

The Netherlands

Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO)

15

New Zealand

Ministry for Primary Industries (MPI)

16

Norway

The Research Council of Norway (RCN)

17

Poland

National Centre for Research and Development (NCBR)

18

Slovakia

Slovak Academy of Sciences (SAS)

19

Spain – Andalucia

Technological Corporation of Andalusia, Ministry of Economy, Innovation and Science Government of Andalusia (CTA)

20

Spain - Murcia

Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO

MURCIA)

21

Sweden

The Swedish Research Council for Environment (Formas)

22

Turkey

Ministry of Agriculture and Forestry (MFALTAGEM)

23

Turkey

The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)

24

United Kingdom

Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA)

25

Uruguay

National Agriculture Research Institute (INIA)

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria

26

Romania

The Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI)

Informujemy, iż do konkursu przystąpiła agencja finansująca z Kanady (Agriculture and Agri-Food Canada - AAFC).

Data otwarcia naboru wniosków:
8 października 2018 r.

Data zamknięcia naboru wniosków:
3 grudnia 2018 r., 14:00 CET

Informacja o zmianie terminu zakończenia naboru wniosków w ramach wspólnego konkursu programów: FACCE ERA-GAS, SusAn oraz ICT-AGRI2.

Szanowni Państwo,
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uprzejmie informuje, iż termin zakończenia naboru wniosków we wspólnym konkursie programów: FACCE ERA-GAS, SusAn oraz ICT-AGRI2 został przesunięty na dzień 31 stycznia 2019 r. do godz. 14.00 (czasu środkowoeuropejskiego).
Dodatkowo 


Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

II kwartał 2019 r.

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie:
www.ict-agri.eu

Bardziej szczegółowe informacje dostępne są w zamieszczonym poniżej dokumencie:
Call_Announcement oraz na stronie internetowej Inicjatywy www.ict-agri.eu

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR:
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 000 000 EUR, przy czym rekomendowany budżet pojedynczego polskiego partnera w projekcie wynosi 200 000 EUR.


Kurs euro:
Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu, tj. 1 EUR = 4.3081 PLN

Status prawny konkursu:
- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2018, poz. 1249 ze zm.).
- Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1668).
- Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2015 r., poz. 299).
- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200).

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: https://era-susan.eu/content/2018-joint-call-announcement lub www.ict-agri.eu

Informacji w sprawie konkursu udzielają:
Kontakt w NCBR:
Kinga Szymańska-Rzeźnik
Tel.: +48 22 39 07 457
e-mail: kinga.szymanska-at-ncbr.gov.pl
Dział Współpracy Międzynarodowej

Kontakt w sprawach finansowych:
Izabela Górska
Tel.: +48 22 39 07 173
e-mail: izabela.gorska@ncbr.gov.pl
Dział Finansowania Projektów

Sekretariat konkursu:
e-mail: 2018JointCall-at-ble.de
Dodatkowo informacji udzielają:
Dr. Órlaith Ní Choncubhair, Orlaith.NiChoncubhair@teagasc.ie, tel. +353 59 9183172 (Teagasc - Irlandia)
Babette Breuer, Babette.Breuer@ble.de, tel. +49 (0)228-6845 2925 (BLE - Niemcy)
Dr. Johannes Pfeifer, Johannes.Pfeifer@ble.de, tel. +49 (0)228-6845 2634 (BLE - Niemcy)

Materiały do pobrania: