Konkurs w ramach Programu wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej Panda 2

01.12.2016

Program  ukierunkowany jest na wsparcie kosztów utrzymania infrastruktury B+R zbudowanej lub przebudowanej dzięki realizacji projektów w ramach II osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-13, dla których ostateczne koszty kwalifikowalne dofinansowane ze środków POIG wyniosły co najmniej 50 mln zł  i za pomocą których można prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe oraz świadczyć usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych.

 

Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w konkursie wynosi 50 mln PLN rocznie. Indykatywny budżet Programu w latach 2016-2020 nie może przekroczyć 250 mln PLN. Środki w ramach programu będą przyznawane na 5 lat.

 

Nabór wniosków będzie prowadzony od 11 marca 2016 r. do 11 kwietnia 2016 r. wyłącznie w formie papierowej

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Regulamin Programu wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej Panda 2, (690 KB)

09.01.2017 16:10 Anna Zalewska 01.12.2016 15:31 Przemysław Pawłowski Pobierz

Kryteria wyboru projektów, (288 KB)

09.01.2017 16:10 Anna Zalewska 01.12.2016 15:31 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wzór wniosku o dofinansowanie. (65 KB)

09.01.2017 16:10 Anna Zalewska 01.12.2016 15:31 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu w ramach Programu wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej Panda 2 (58 KB)

09.01.2017 16:10 Anna Zalewska 01.12.2016 15:31 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wyniki konkursu

 Wyniki.