Czwarty polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

01.12.2016

Termin składania: 19.07.2016

Kurs Euro brak danych

Treść ogłoszenia o konkursie:

Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych. Niniejszy konkurs jest realizowany zgodnie z Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w zakresie przemysłowych prac badawczo-rozwojowych zawartej w dniu 28 października 2014 r. pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael.

 

Projekty, które uzyskają dofinansowanie zostaną zgłoszone do Sekretariatu Eureki w celu dołączenia ich do portfolio EUREKI.

Informacje kontaktowe:

Renata Kapera

Sekcja Zarządzania Programami Międzynarodowymi

tel.: +48 22 39 07 435

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Zasady IV konkursu polsko-izraelskiego (613 KB)

Oryginalna publikacja 01.12.2016 14:38 Przemysław Pawłowski Pobierz

Eureka Project Form (968 KB)

Oryginalna publikacja 01.12.2016 14:38 Przemysław Pawłowski Pobierz

Wzór - Załącznik nr 1 do Zasad - Wniosek krajowy (1 MB)

Oryginalna publikacja 01.12.2016 14:38 Przemysław Pawłowski Pobierz

Załącznik nr 1 do Zasad - Wniosek krajowy (22 KB)

Oryginalna publikacja 01.12.2016 14:38 Przemysław Pawłowski Pobierz

Załącznik 1a; 1b; 1c do Zasad (45 KB)

Oryginalna publikacja 01.12.2016 14:38 Przemysław Pawłowski Pobierz

Załącznik nr 2 do Zasad - Kryteria oceny formalnej (13 KB)

Oryginalna publikacja 01.12.2016 14:38 Przemysław Pawłowski Pobierz

Załącznik nr 3 do Zasad - Wykaz dokumentów załączanych do wniosku i umowy (21 KB)

Oryginalna publikacja 01.12.2016 14:38 Przemysław Pawłowski Pobierz

Załącznik nr 4 do Zasad - Kryteria oceny merytorycznej (41 KB)

Oryginalna publikacja 01.12.2016 14:38 Przemysław Pawłowski Pobierz

Załącznik nr 5 do Zasad - Przewodnik kwalifikowalności kosztów (160 KB)

Oryginalna publikacja 01.12.2016 14:38 Przemysław Pawłowski Pobierz

Załącznik nr 6 do Zasad - Poland-Israel 4th call (249 KB)

Oryginalna publikacja 01.12.2016 14:38 Przemysław Pawłowski Pobierz

Załącznik nr 1 do wykazu - Formularz informacji (65 KB)

Oryginalna publikacja 01.12.2016 14:38 Przemysław Pawłowski Pobierz

Załącznik nr 2 do wykazu - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej (22 KB)

Oryginalna publikacja 01.12.2016 14:38 Przemysław Pawłowski Pobierz

Załącznik nr 3 do wykazu - Oświadczenie woli (13 KB)

Oryginalna publikacja 01.12.2016 14:38 Przemysław Pawłowski Pobierz

Załącznik nr 4 do wykazu - Oświadczenie rękojmia (22 KB)

Oryginalna publikacja 01.12.2016 14:38 Przemysław Pawłowski Pobierz

Załącznik nr 5 do wykazu dokumentów - Sytuacja finansowa (88 KB)

Oryginalna publikacja 01.12.2016 14:38 Przemysław Pawłowski Pobierz

Załącznik nr 6 do wykazu dokumentów - Upoważnienie (18 KB)

Oryginalna publikacja 01.12.2016 14:38 Przemysław Pawłowski Pobierz