Konkurs 5/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” duże przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw

01.08.2018

Termin składania aplikacji: 30.11.2018

Czytaj dalej

Konkurs nr 9/2018 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

26.07.2018

Termin składania aplikacji: 10.09.2018

Czytaj dalej

Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „IUSER” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

07.02.2017

Czytaj dalej

Ogłoszenie Konkursu Nr 1/P/2016 „Młodzi Naukowcy 2016” na wykonanie i finansowanie projektów w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców”

01.12.2016

Termin składania aplikacji: 23.07.2016

Czytaj dalej

Konkurs w ramach Programu wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej Panda 2

01.12.2016

Termin składania aplikacji: 11.04.2016

Czytaj dalej

Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 na Program Rozwoju Kompetencji

01.12.2016

Termin składania aplikacji: 01.12.2016

Czytaj dalej

Czwarty polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

01.12.2016

Termin składania aplikacji: 19.07.2016

Czytaj dalej

Konkurs_1/4.1.1/2016_SYNChem

01.12.2016

Termin składania aplikacji: 01.12.2016

Czytaj dalej

Konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni

01.12.2016

Termin składania aplikacji: 01.12.2016

Czytaj dalej

Konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia

01.12.2016

Termin składania aplikacji: 01.12.2016

Czytaj dalej

Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu „BRIdge Alfa” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.3 „Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

28.11.2016

Termin składania aplikacji: 28.11.2016

Czytaj dalej

Konkursu na finsanwaonie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”

28.11.2016

Termin składania aplikacji: 28.11.2016

Czytaj dalej

Dokumentacja dla Konkursu nr 1 w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” POIR w 2015 r.:

28.11.2016

Termin składania aplikacji: 01.11.2016

Czytaj dalej

Dokumentacja dla Konkursu nr 2 w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2016 r.:

28.11.2016

Termin składania aplikacji: 28.11.2016

Czytaj dalej

Konkurs_5/1.2/2016 INNOTABOR

28.11.2016

Termin składania aplikacji: 28.11.2016

Czytaj dalej

II konkurs GO_GLOBAL.PL

28.11.2016

Termin składania aplikacji: 02.06.2016

Czytaj dalej

Nabory wniosków w ramach Inicjatywy EUREKA w 2016 roku

28.11.2016

Termin składania aplikacji: 14.10.2016

Czytaj dalej

Konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia

28.11.2016

Czytaj dalej

Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w Programie Ścieżki Kopernika 2.0

28.11.2016

Czytaj dalej

Konkurs_4/1.2/2016_INNOSBZ

28.11.2016

Termin składania aplikacji: 31.12.2016

Czytaj dalej

22. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET

28.11.2016

Termin składania aplikacji: 28.09.2016

Czytaj dalej

Dokumentacja Konkursu nr 3/EFI/POWER/3.1/2016 na projekty Edukacji Filozoficznej w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

28.11.2016

Termin składania aplikacji: 01.06.2016

Czytaj dalej

Otwarcie czwartego polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2016)

28.11.2016

Termin składania aplikacji: 01.11.2016

Czytaj dalej

I konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” - TECHMATSTRATEG

25.11.2016

Czytaj dalej

Konkurs_3/1.2/2016 _GAMEINN

25.11.2016

Termin składania aplikacji: 31.12.2015

Czytaj dalej

Konkurs_1/1.2/ 2016_INNOTEXTILE

25.11.2016

Termin składania aplikacji: 31.12.2015

Czytaj dalej

Konkurs_2/1.2/2016_INNOSTAL

24.11.2016

Termin składania aplikacji: 24.11.2016

Czytaj dalej

Konkurs Nr 8/2016 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa

24.11.2016

Czytaj dalej