X Konkurs POLLUX

21.12.2020

Termin składania: 21.04.2021

Kurs Euro 4,4423 PLN

Treść ogłoszenia o konkursie:

Ogłoszenie konkursu CORE 2021 przez luksemburską agencję FNR - możliwość składnia wniosków na projekty polsko-luksemburskie

Uprzejmie informujemy, że 17 grudnia 2020 r. agencja luksemburska Fonds National de la Recherche (FNR) ogłosiła konkurs CORE 2021. W ramach tego konkursu, w obszarze „Industrial and Service Transformation” będzie możliwe składanie do FNR wniosków na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty. Procedura konkursowa, w tym ocena wniosków będzie odbywać się zgodnie z regułami konkursu CORE 2021. Poza konkursem CORE 2021 nie jest przewidziany odrębny nabór wniosków dla projektów polsko-luksemburskich.

Program dedykowany jest dla organizacji badawczych, przedsiębiorstw oraz grup podmiotów (w skład których wchodzi co najmniej jedna organizacja badawcza oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo).

Obszar „Industrial and Service Transformation” obejmuje następujące zagadnienia:

  • Trusted data-driven economy and critical systems
    • Security and cybersecurity, reliability and trust
    • Cyber-physical systems
  • Future computer & communication systems
  • Autonomous and intelligent systems and robotics for earth and space
  • Fintech/RegTech and transformative applications of distributed ledger technologies
  • Fundamental tools and data-driven modelling and simulation 

Budżet konkursu wynosi 2 000 000 zł.

Wnioski będzie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej, w języku angielskim (wnioskodawcy polscy dodatkowo będą składać załączniki w j. polskim), poprzez system składania wniosków on-line zarządzany przez agencję luksemburską FNR - https://grants.fnr.lu 

System składania wniosków będzie otwarty do 21 kwietnia 2021 r. (14:00 CET).

Wybrane w procedurze konkursowej projekty otrzymają dofinansowanie zarówno z NCBR, jak i FNR, zgodnie z zasadami krajowymi.

Dokumenty konkursowe CORE 2021:

CORE 2021 Programme Description

Pozostałe dokumenty konkursowe oraz dodatkowe informacje o konkursie dostępne są na stronie FNR: http://fnr.lu/funding-instruments/core 

Dokumenty konkursowe dla polskich wnioskodawców będą dostępne w styczniu 2021 r. na stronie NCBR.

Informacje o X Konkurs POLLUX 


Osoby kontaktowe w NCBR:

Mateusz Skutnik

Dział Współpracy Międzynarodowej

e-mail: mateusz.skutnik-at-ncbr.gov.pl 

tel.: +48 22 39 07 148