Archiwalne konkursy

Znalezione konkursy (107)
Okres Naboru Kto może aplikować? W jakim obszarze? Gdzie szukać informacji o konkursie?
23.08.2019-25.09.2019 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Jednostka naukowa Programy Krajowe Ścieżka dla Mazowsza Aktualności
23.08.2019-07.10.2019 Konsorcja co najmniej dwóch jednostek naukowych lub co najmniej jednej jednostki naukowej i co najmniej jednego przedsiębiorcy Konsorcja Programy Krajowe III konkurs w ramach programu CyberSecIdent - Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość
12.07.2019-12.09.2019 Średnie i małe firmy Mikrofirmy konkurs międzynarodowy Otwarcie naboru wniosków w 12-tym konkursie Eurostars-2
06.06.2019-22.07.2019 Konsorcja Centrum naukowo-przemysłowe Organizacje badawcze konsorcjum uczelni Duże firmy Średnie i małe firmy Projekt z badaniami przemysłowymi, Badania i rozwój, Programy Krajowe Ogłoszenie Konkursu nr 10/2019 Runda 1 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
01.07.2019-30.08.2019 Duże firmy Mikrofirmy Średnie i małe firmy Konsorcja Uczelnie Fundusze Europejskie Trzeci konkurs e-Pionier
29.05.2019-31.07.2019 Średnie i małe firmy Mikrofirmy Organizacje badawcze Programy Międzynarodowe Otwarcie siódmego polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty bilateralne w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2019)
20.05.2019-23.09.2019 Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Programy Międzynarodowe Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA konkurs 2019
15.04.2019-14.06.2019 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Organizacje badawcze Międzynarodowe, Badania podstawowe, Projekty badawczo-rozwojowe EIG CONCERT-Japan – informacja dotycząca otwarcia naboru wniosków w VI konkursie
17.06.2019-16.09.2019 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Uczelnie Jednostka naukowa Fundusze Europejskie Konkurs 3/1.2/2019 - INNOship
28.03.2019-28.06.2019 Uczelnie Duże firmy Mikrofirmy Średnie i małe firmy Projekt z badaniami przemysłowymi, Programy Międzynarodowe Otwarcie czwartego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w obszarze fotoniki w ramach współpracy Polska – Berlin-Brandenburgia
25.03.2019-25.07.2019 Przedsiębiorstwa Jednostka naukowa Konsorcjum naukowe (MŚP + jednostka naukowa) Konsorcja przedsiębiorców Konsorcja przedsiębiorstw Konsorcja Przedsiębiorca (MŚP) konkurs międzynarodowy EUREKA/Photonics21 Mirror Group
15.04.2019-28.06.2019 Uczelnie Fundusze Europejskie Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 - Uczelnia dostępna
15.05.2019-18.08.2019 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Uczelnie Jednostka naukowa Fundusze Europejskie Konkurs 2/1.2/2019 - INNOSTAL
08.04.2019-07.06.2019 Konsorcja Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Uczelnie Fundusze Europejskie Konkurs 1/4.1.1/2019 - Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Dolnośląskim
01.04.2019-01.07.2019 Duże firmy Średnie i małe firmy Konsorcja Uczelnie Jednostka naukowa Mikrofirmy Fundusze Europejskie Konkurs_3/1.1.1/2019 - Szybka Ścieżka Dostępność Plus
01.04.2019-01.07.2019 Duże firmy Średnie i małe firmy Konsorcja Uczelnie Jednostka naukowa Mikrofirmy Fundusze Europejskie Konkurs 2/1.1.1/2019 - Szybka Ścieżka
01.04.2019-30.04.2019 Średnie i małe firmy Fundusze Europejskie Konkurs 1/1.1.1/2019 SEAL OF EXCELLENCE Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
06.02.2019-07.05.2019 Uczelnie Jednostka naukowa Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Programy Krajowe, Programy Międzynarodowe Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL - Otwarcie naboru wniosków w konkursie 2019
09.01.2019-19.03.2019 Uczelnie Średnie i małe firmy Duże firmy Mikrofirmy Programy Krajowe, Programy Międzynarodowe FACCE SURPLUS: Sustainable and Resilient agriculture for food and non-food systems. Otwarcie naboru wniosków w III konkursie Programu ERA-NET FACCE SURPLUS.
04.02.2019-24.05.2019 Uczelnie konkurs międzynarodowy, Programy Międzynarodowe Otwarcie naboru wniosków w konkursie AAL 2019 Call Programu AAL
04.03.2019-31.05.2019 Jednostka naukowa Duże firmy Średnie i małe firmy Projekty badawczo-rozwojowe Konkurs 1/4.1.4/2019 Projekty aplikacyjne
21.12.2018-28.02.2019 Średnie i małe firmy Mikrofirmy Programy Krajowe Otwarcie naboru wniosków w 11-tym konkursie Eurostars-2
15.03.2019-28.06.2019 Konsorcja Duże firmy Średnie i małe firmy Uczelnie Mikrofirmy Jednostka naukowa Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekty badawczo-rozwojowe, Fundusze Europejskie Konkurs 1/1.2/2019 GAMEINN
18.01.2019-18.03.2019 Uczelnie Jednostka naukowa Naukowcy Projekt z badaniami przemysłowymi, Programy Krajowe Dziesiąty konkurs w Programie LIDER
03.12.2018-29.03.2019 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Uczelnie Konsorcja Programy Międzynarodowe ERA-NET Cofund MarTERA - otwarcie naboru wniosków w konkursie
21.11.2018-18.02.2019 Mikrofirmy Średnie i małe firmy Duże firmy Jednostka naukowa Programy Międzynarodowe Uruchomienie konkursu QuantERA Call 2019 w ramach programu QuantERA ERA-NET Cofund in Quantum Technologies
20.11.2018-30.01.2019 Konsorcja Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Programy Międzynarodowe Uruchomienie 2. konkursu ERA-MIN 2
08.10.2018-31.01.2019 Jednostka naukowa Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Ochrona środowiska, rolnictwo, Programy Międzynarodowe Otwarcie naboru wniosków we wspólnym konkursie programów: FACCE ERA-GAS, SusAn oraz ICT-AGRI2
31.10.2018-14.02.2019 Jednostka naukowa Średnie i małe firmy Mikrofirmy innowacje społeczne, Programy Międzynarodowe Trans-Atlantic Platform Social Innovation (T-AP SI)
30.11.2018-25.01.2019 konsorcjum uczelni Uczelnie Szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna Konsorcja Jednostka naukowa dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia, Projekty podnoszące kompetencje, Wsparcie procesu dydaktyki, Programy Krajowe POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 na „Kurs na MOOC”
29.11.2018-28.02.2019 Konsorcja Projekty B+R przedsiębiorstw, Programy Krajowe Konkurs 3/4.1.1/2018 Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim „Silesia pod błękitnym niebem”
22.10.2018-29.01.2019 Przedsiębiorstwa Konsorcjum naukowe (MŚP + jednostka naukowa) Duże firmy Przedsiębiorca (MŚP) Konsorcja Uczelnie Bioenergy, Programy Międzynarodowe Uruchomienie 13. konkursu ERA-NET Bioenergy pt. „Combined biomass valorisation to bioenergy, industrial feedstocks and bio-based products”
16.10.2018-14.12.2018 Konsorcja Średnie i małe firmy Bioeconomy, Programy Międzynarodowe Otwarcie naboru wniosków w 2. konkursie w ramach ERA CoBioTech (ERA-Net Cofund on Biotechnologies)
20.08.2018-15.10.2018 Konsorcjum naukowe (MŚP + jednostka naukowa) Średnie i małe firmy Jednostka naukowa Uczelnie Bez ograniczeń tematycznych, Badania i rozwój, Programy Międzynarodowe Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA konkurs 2/2018
03.09.2018-30.11.2018 Duże firmy Konsorcja Projekty B+R przedsiębiorstw Konkurs 5/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” duże przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
14.01.2014-14.03.2014 Duże firmy Średnie i małe firmy Badania i rozwój, Programy Międzynarodowe ERA-NET ERA-CAPS Otwarcie naboru wniosków w konkursie "Expanding the European Research Area in Molecular Plant Sciences: Call 2"
01.02.2014-01.04.2014 Przedsiębiorstwa Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Programy Międzynarodowe II Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w obszarze zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności
22.06.2015-22.07.2015 Uczelnie Badania i rozwój Konkurs na dofinansowanie projektów dotyczących obsługi systemów antyplagiatowych w ramach Działania 3.4 PO WER 2014-2020
22.06.2015-22.07.2015 Uczelnie Badania i rozwój Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Rozwoju Kompetencji w Działaniu 3.1 PO WER 2014-2020
14.09.2015-14.10.2015 Uczelnie Badania i rozwój Konkurs nr 2/SP/POWER/3.1/2015
16.11.2015-16.12.2015 Uczelnie Badania i rozwój Konkurs nr 3/ABK/POWER/3.1/2015
01.03.2017-30.06.2017 Duże firmy Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 1.1.1. Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorstw
01.03.2017-30.04.2017 Średnie i małe firmy Mikrofirmy Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1. Szybka ścieżka MSP
28.02.2017-21.04.2017 Średnie i małe firmy Mikrofirmy Duże firmy Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „Innowacyjny Recykling”
17.07.2015-02.02.2017 Średnie i małe firmy Mikrofirmy Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Otwarcie naboru w 7 konkursie Eurostars-2
11.01.2017-14.03.2017 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Otwarcie naboru wniosków w konkursie FLAG-ERA 2017 - Graphene
22.02.2017-07.04.2017 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Konsorcja przedsiębiorstw Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „InnoNeuroPharm”
15.02.2017-26.04.2017 Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Ogłoszenie konkursu CORE 2017 przez luksemburską agencję FNR - możliwość składnia wniosków na projekty polsko-luksemburskie
11.01.2017-14.03.2017 Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi ERA-NET NEURON Cofund - otwarcie naboru wniosków w 2 konkursie
01.03.2017-28.04.2017 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „INNOCHEM”
09.01.2017-06.03.2017 Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Otwarcie naboru wniosków wstępnych w konkursie JPND
05.01.2017-07.03.2017 Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Otwarcie naboru wniosków w II konkursie Programu ERA-NET FACCE SURPLUS
15.12.2016-31.03.2017 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi ERA-NET Cofund MarTERA - otwarcie naboru wniosków w konkursie
12.12.2016-29.03.2017 Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi 23. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET
02.01.2017-01.02.2017 Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi E-Rare-3 Call for Proposals 2017 for European Research Projects for Rare Diseases (JTC 2017)
02.12.2016-13.02.2017 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Uczelnie Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi TRANSCAN-2 - Otwarcie naboru wniosków w III konkursie JTC2016
02.12.2016-09.03.2017 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Uczelnie Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi EU-LAC Health Joint Call on Health Research and Innovation 2016-2017 - otwarcie naboru wniosków
01.12.2016-02.03.2017 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Uczelnie Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Otwarcie naboru wniosków w 1. konkursie w ramach ERA CoBioTech (ERA-Net Cofund on Biotechnologies)
16.01.2017-17.03.2017 Uczelnie Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi, Projekt z badaniami przemysłowymi Ósmy konkurs w Programie LIDER
28.11.2016-16.01.2017 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Uczelnie Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Otwarcie naboru wniosków w konkursie ERA-NET EuroNanoMed III cofund
14.11.2016-22.02.2017 Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Współpraca państw V4 - Korea – informacja dotycząca otwarcia naboru wniosków w I konkursie
02.11.2016-06.02.2017 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Uczelnie Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Electric Mobility Europe - otwarcie naboru wniosków
10.10.2016-23.01.2017 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Uczelnie Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi ERA-NET Bioenergy - otwarcie naboru wniosków w 11. konkursie
21.11.2016-28.02.2017 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „IUSER”
05.10.2016-10.01.2017 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOMOTO” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2
01.09.2016-05.12.2016 Duże firmy Mikrofirmy Średnie i małe firmy Konsorcja Uczelnie Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Photonics Based Sensing ERA-NET Cofund - otwarcie naboru wniosków w 1 konkursie
26.08.2016-23.11.2016 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Uczelnie Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Otwarcie drugiego polsko-tureckiego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe
03.10.2016-02.11.2016 Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4
01.09.2016-02.01.2017 Średnie i małe firmy Mikrofirmy Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 PO IR „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1
25.07.2016-07.09.2016 Uczelnie Projekty podnoszące kompetencje Konkurs Nr 1/P/2016 „Młodzi Naukowcy 2016”
25.07.2017-11.09.2017 Uczelnie Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Konkurs Nr 8/2016 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa
16.08.2016-15.09.2016 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Uczelnie Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Nabór wniosków do Działania 3.3 w 2016 r.
01.08.2016-30.09.2016 Uczelnie Projekty podnoszące kompetencje Konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni
25.07.2016-16.09.2016 Uczelnie Projekty podnoszące kompetencje Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w Programie Ścieżki Kopernika 2.0
13.06.2017-28.09.2016 Konsorcja Zrzeszenia branżowe Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi 22. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET
16.08.2016-30.09.2016 Uczelnie Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi III konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG
06.07.2016-31.10.2016 Duże firmy Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 PO IR „Projekty B+R przedsiębiorstw”
30.06.2017-29.07.2017 Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Konkurs na finansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”
01.06.2016-15.09.2016 Średnie i małe firmy Duże firmy Konsorcja przedsiębiorstw Projekt z badaniami przemysłowymi Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOSTAL” Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOSTAL” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/Konkursy/Konkurs_2/1.2/ 2016_INNOSTAL
01.06.2016-02.01.2017 Duże firmy Projekt z badaniami przemysłowymi Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
01.02.2016-19.04.2016 Średnie i małe firmy Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi Czwarty polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu MATIMOP/ISERD ogłaszają czwarty wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.
05.02.2016-29.04.2016 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Konsorcja przedsiębiorstw Projekt z badaniami przemysłowymi Nabory wniosków w ramach Inicjatywy EUREKA w 2016 roku Nabory wniosków w ramach Inicjatywy EUREKA w 2016 roku
25.07.2016-23.07.2016 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Uczelnie Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi, Projekty podnoszące kompetencje Ogłoszenie Konkursu Nr 1/P/2016 „Młodzi Naukowcy 2016” na wykonanie i finansowanie projektów w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców”
11.03.2016-11.04.2016 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi, Projekty podnoszące kompetencje Konkurs w ramach Programu wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej Panda 2 Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza otwarcie konkursu w ramach Programu wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej Panda 2.
29.03.2016-01.12.2016 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi, Projekty podnoszące kompetencje Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 na Program Rozwoju Kompetencji
19.04.2016-19.07.2016 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi, Projekty podnoszące kompetencje Czwarty polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu MATIMOP/ISERD ogłaszają czwarty wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.
01.02.2016-01.12.2016 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi, Projekty podnoszące kompetencje Konkurs_1/4.1.1/2016_SYNChem
27.07.2016-01.12.2016 Uczelnie Projekty podnoszące kompetencje Konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni Uprzejmie informujemy, iż z dniem 27 czerwca 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego
29.02.2016-01.12.2016 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Uczelnie Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi, Projekty podnoszące kompetencje Konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia Uprzejmie informujemy, iż z dniem 29 lutego 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki rynku pracy i społeczeństwa.
04.04.2016-28.11.2016 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Uczelnie Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi, Projekty podnoszące kompetencje Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu „BRIdge Alfa” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.3 „Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Uprzejmie informujemy, że w dniu 04 kwietnia 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu „BRIdge Alfa” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.3 „Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie.
30.05.2016-28.11.2016 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Uczelnie Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi, Projekty podnoszące kompetencje Konkursu na finsanwaonie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” Dokumentacja dla Konkursu nr 1 w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”
01.08.2016-01.11.2016 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Uczelnie Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi, Projekty podnoszące kompetencje, Projekt z badaniami przemysłowymi Dokumentacja dla Konkursu nr 1 w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” POIR w 2015 r.:
01.06.2016-28.11.2016 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Uczelnie Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi, Projekty podnoszące kompetencje Dokumentacja dla Konkursu nr 2 w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2016 r.: Dokumentacja dla Konkursu nr 2 w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2016 r.:
15.07.2016-28.11.2016 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Uczelnie Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi, Projekty podnoszące kompetencje Konkurs_5/1.2/2016 INNOTABOR
18.04.2016-02.06.2016 Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Uczelnie Duże firmy Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi, Projekty podnoszące kompetencje II konkurs GO_GLOBAL.PL
09.02.2016-14.10.2016 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Uczelnie Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi, Projekty podnoszące kompetencje Nabory wniosków w ramach Inicjatywy EUREKA w 2016 roku Informujemy, że w dniu 5 lutego br. ruszył nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA. Prosimy o zapoznanie się z „Zasadami dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Inicjatywy EUREKA”.
Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Uczelnie Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi, Projekty podnoszące kompetencje Konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia Uprzejmie informujemy, iż z dniem 24 maja 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia dotyczący poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców.Jednocześnie IP informuje, iż przedmiotowy konkurs w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oznaczony jest numerem naboru: POWR.03.03.00-IP.08-00-MPK/16.
Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Uczelnie Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi, Projekty podnoszące kompetencje Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w Programie Ścieżki Kopernika 2.0 Uprzejmie informujemy, iż z dniem 22 czerwca 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, wykorzystujące zasoby uczelni (np. kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową), których efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy. Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminem konkursu wraz z załącznikami. Jednocześnie IP informuje, iż przedmiotowy konkurs w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oznaczony jest numerem naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-SK2/16. Wszelkich wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IP w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: Kopernik@ncbr.gov.pl
09.05.2016-31.12.2016 Duże firmy Mikrofirmy Średnie i małe firmy Uczelnie Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekty podnoszące kompetencje, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Konkurs_4/1.2/2016_INNOSBZ
13.06.2016-28.09.2016 Duże firmy Mikrofirmy Średnie i małe firmy Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi 22. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET
01.04.2016-01.06.2016 Duże firmy Mikrofirmy Średnie i małe firmy Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi Dokumentacja Konkursu nr 3/EFI/POWER/3.1/2016 na projekty Edukacji Filozoficznej w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
01.11.2016-01.11.2016 Duże firmy Projekt z badaniami przemysłowymi Otwarcie czwartego polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2016)
Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi I konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” - TECHMATSTRATEG
31.12.2015 (Zakończenie) Duże firmy Mikrofirmy Średnie i małe firmy Konsorcja Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Konkurs_3/1.2/2016 _GAMEINN
31.12.2015 (Zakończenie) Duże firmy Mikrofirmy Średnie i małe firmy Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi Konkurs_1/1.2/ 2016_INNOTEXTILE
24.11.2016 (Zakończenie) Duże firmy Projekt z badaniami przemysłowymi Konkurs_2/1.2/2016_INNOSTAL
Uczelnie Projekty podnoszące kompetencje Konkurs Nr 8/2016 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa