Aktualne konkursy

Znalezione konkursy (14)
Okres Naboru Kto może aplikować? W jakim obszarze? Gdzie szukać informacji o konkursie?
24.08.2020-20.10.2020 Uczelnie Programy Krajowe Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20 „Centrum wiedzy o dostępności”
01.07.2020-30.09.2020 Zrzeszenia branżowe we współpracy z jednostkami naukowymi Jednostka naukowa Programy Międzynarodowe Inicjatywa CORNET - Otwarcie naboru wniosków w 30 konkursie
03.08.2020-14.09.2020 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Konsorcja przedsiębiorstw Fundusze Europejskie Konkurs 6/1.1.1./2020 – Szybka ścieżka
30.06.2020-03.09.2020 Średnie i małe firmy Mikrofirmy Programy Międzynarodowe Eurostars-2 Cut-off 14
24.07.2020-22.09.2020 Konsorcja naukowe składających się z max. 5 podmiotów Konsorcjum naukowe Konsorcja Programy Krajowe IV konkurs „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” - GOSPOSTRATEG
08.06.2020-15.10.2020 Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja przedsiębiorstw Konsorcja Programy Międzynarodowe Konkurs GlobalStars
18.05.2020-18.09.2020 Mikrofirmy Średnie i małe firmy Konsorcja przedsiębiorców Programy Międzynarodowe Nabór wniosków Inicjatywy EUREKA konkurs 2020
12.05.2020-31.07.2020 Mikrofirmy Średnie i małe firmy Konsorcja Jednostka naukowa Programy Międzynarodowe VIII konkurs polsko-tajwański
08.06.2020-25.09.2020 Duże firmy Mikrofirmy Średnie i małe firmy Konsorcja Jednostka naukowa Programy Krajowe Konkurs "Rzeczy są dla ludzi"
01.06.2020-31.08.2020 Konsorcjum naukowe przedsiębiorstw i podmiotów wdrażających Konsorcja Programy Strategiczne Konkurs GOSPOSTRATEG III
06.05.2020-31.12.2020 Konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z max. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo. Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Fundusze Europejskie Konkurs 5/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka - Koronawirusy
03.02.2020-24.08.2020 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Jednostka naukowa Organizacje badawcze Programy Międzynarodowe Konkurs AAL 2020 Call Programu AAL
14.02.2020-30.09.2020 Średnie i małe firmy Mikrofirmy Fundusze Europejskie Konkursu 2/1.1.1/2020 Seal of Excellence
03.02.2020-09.10.2020 Konsorcja Fundusze Europejskie Konkurs 4/4.1.1/2019 Wspólne Przedsięwzięcie INGA