Aktualne konkursy

Znalezione konkursy (21)
Okres Naboru Kto może aplikować? W jakim obszarze? Gdzie szukać informacji o konkursie?
23.03.2020-22.05.2020 Jednostka naukowa Konsorcjum naukowe Programy Strategiczne II konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” - GOSPOSTRATEG
17.02.2020-16.04.2020 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Uczelnie Jednostka naukowa Programy Międzynarodowe I konkursie Programu ERA-NET Co-Fund AquaticPollutants: Risks posed to human health and the environment by pollutants and pathogens present in water resources.
16.03.2020-08.05.2020 Studenci Uczelnie Naukowcy Fundusze Europejskie Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 na „Uczelnia dostępna II”
11.02.2020-09.04.2020 Mikrofirmy Średnie i małe firmy Konsorcja przedsiębiorców Międzynarodowe II konkurs Programu ERA-NET Co-Fund SusCrop - ERA-NET on Sustainable Crop Production
31.01.2020-31.03.2020 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Uczelnie Jednostka naukowa Programy Międzynarodowe Otwarcie naboru wniosków we I konkursie Programu ERA-NET CO-FUND ICRAD: International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases
22.01.2020-19.05.2020 Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcjum naukowe (MŚP + jednostka naukowa) Programy Międzynarodowe Siódmy polsko – izraelski konkurs na projekty badawczo – rozwojowe
15.01.2020-02.04.2020 Średnie i małe firmy Duże firmy Mikrofirmy Jednostka naukowa Programy Międzynarodowe 5. Konkurs w ramach ERA-CVD Cardiovascular
14.02.2020-30.09.2020 Średnie i małe firmy Mikrofirmy Fundusze Europejskie Konkursu 2/1.1.1/2020 Seal of Excellence
08.01.2020-10.03.2020 Duże firmy Mikrofirmy Średnie i małe firmy Jednostka naukowa Programy Międzynarodowe V konkurs (JTC 2020)
07.01.2020-27.03.2020 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Jednostka naukowa Programy Międzynarodowe ERA-NET Cofund MarTERA - otwarcie naboru wniosków w 3. Konkursie (Call 2020)
07.02.2020-01.06.2020 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja przedsiębiorstw Konsorcja (przedsiębiorca Lider + jednostka naukowa) Fundusze Europejskie Konkurs 1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka
17.01.2020-18.03.2020 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Uczelnie Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Ogłoszenie 4 konkursu w ramach Współpracy Polsko-Tureckiej
20.01.2020-28.02.2020 Przedsiębiorstwa Konsorcja Jednostka naukowa Programy i projekty - obronność i bezpieczeństwo Konkursu nr 1/SZAFIR/2020 na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
18.12.2019-03.03.2020 Duże firmy Mikrofirmy Średnie i małe firmy Konsorcja Uczelnie Jednostka naukowa Programy Międzynarodowe I konkurs Programu ERA-NET CO-FUND ICT-AGRI-FOOD
03.02.2020-06.07.2020 Konsorcja Fundusze Europejskie Konkurs 4/4.1.1/2019 Wspólne Przedsięwzięcie INGA
16.01.2020-16.03.2020 Uczelnie Programy Krajowe Konkurs Lider XI edycja
03.02.2020-03.04.2020 Konsorcja Konsorcja (przedsiębiorca Lider + jednostka naukowa) Fundusze Europejskie Konkurs 2/4.1.4/2019 – Projekty aplikacyjne
30.12.2019-30.03.2020 Duże firmy Mikrofirmy Średnie i małe firmy Konsorcja Uczelnie Jednostka naukowa Programy Strategiczne III konkurs „Nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG
16.12.2019-16.03.2020 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Uczelnie Fundusze Europejskie Konkurs nr 4/1.2/2019 - GAMEINN-IV
09.12.2019-31.03.2020 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Uczelnie Fundusze Europejskie Konkurs 8/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze”
29.11.2019-30.06.2020 Uczelnie Jednostka naukowa konsorcjum uczelni Programy Krajowe IV konkurs TANGO