Aktualne konkursy

Znalezione konkursy (11)
Okres Naboru Kto może aplikować? W jakim obszarze? Gdzie szukać informacji o konkursie?
14.11.2019-14.01.2020 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Uczelnie Fundusze Europejskie Konkurs 7/1.1.1/2019 Szybka ścieżka ”Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska”
29.11.2019-30.06.2020 Uczelnie Jednostka naukowa konsorcjum uczelni Programy Krajowe IV konkurs TANGO
31.10.2019-02.12.2019 Uczelnie Fundusze Europejskie Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19 na „Projektowanie uniwersalne”
28.10.2019-28.11.2019 Uczelnie Fundusze Europejskie Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/19
23.09.2019-12.12.2019 Przedsiębiorstwa Średnie i małe firmy Organizacje badawcze wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla POLNOR CCS 2019 Call
23.09.2019-12.12.2019 Organizacje badawcze Przedsiębiorstwa Średnie i małe firmy przemysł i technologie informacyjne, żywność i zasoby naturalne, energia, transport i klimat, rozwój społeczny i gospodarczy, pojazdy bezzałogowe, zdrowie i opieka społeczna POLNOR 2019 Call
30.09.2019-29.01.2020 Konsorcja Jednostka naukowa FUNDUSZE EUROPEJSKIE Fundusze Europejskie Konkurs 2/4.1.1/2019 Wspólne Przedsięwzięcie z Woj. Śląskim
26.08.2019-26.09.2019 Centrum naukowo-przemysłowe konsorcjum uczelni Przedsiębiorstwa Duże firmy Średnie i małe firmy Programy Krajowe Ogłoszenie Konkursu nr 10/2019 Runda 2 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
16.09.2019-16.12.2019 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Konsorcja (przedsiębiorca Lider + jednostka naukowa) Fundusze Europejskie Konkurs 6/1.1.1/2019 Szybka ścieżka
02.09.2019-15.11.2019 Duże firmy Średnie i małe firmy Konsorcja konsorcjum uczelni Organizacje badawcze Fundusze Europejskie Konkurs 5/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka „Technologie kosmiczne”
02.09.2019-15.11.2019 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja PROGRAMY KRAJOWE Fundusze Europejskie Konkurs 4/1.1.1/2019 Szybka ścieżka „Tworzywa sztuczne”