Aktualizacja Regulaminu IV konkursu – zmiana podziału środków na poszczególne Ścieżki

01.12.2020

Uprzejmie informujemy, że 26 listopada 2020 r. dokonano aktualizacji Regulaminu IV konkursu realizowanego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki pod nazwą TANGO.

Aktualizacja polega na zmianie podziału środków przeznaczonych na realizację projektów w poszczególnych Ścieżkach. Jej celem jest efektywniejsze wykorzystanie środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w IV konkursie.

Zaktualizowany dokument dostępny jest na stronie konkursu.

Wstecz