Wyniki IV Konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia, realizowanego wraz z Narodowym Centrum Nauki, dotyczącego wsparcia praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych – TANGO - runda III

01.12.2020

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza wyniki IV Konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia, realizowanego wraz z Narodowym Centrum Nauki, dotyczącego wsparcia praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych – TANGO - runda III.

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie przedstawiamy Państwu listę rankingową wniosków ocenionych pozytywnie i negatywnie.

Spośród 54 złożonych wniosków dokonano oceny 50 z nich, z czego:

 1. w ramach Ścieżki A oceniono 40 wniosków, z czego:
  • 21 wniosków oceniono pozytywnie i zostały wybrane do dofinansowania, na łączną kwotę dofinansowania 4 535 058,36 PLN,
  • 19 wniosków oceniono negatywnie i nie zostały wybrane do dofinansowania.
 2. w ramach Ścieżki B oceniono 2 wnioski, z czego 2 wnioski oceniono pozytywnie i zostały wybrane do dofinansowania, na łączną kwotę dofinansowania 3 922 231,25 PLN.
 3. w ramach Ścieżki C oceniono 8 wniosków, z czego:
  • 4 wnioski oceniono pozytywnie i zostały wybrane do dofinansowania, na łączną kwotę dofinansowania 8 642 586,57 PLN,
  • 4 wnioski oceniono negatywnie i nie zostały wybrane do dofinansowania. 

Jednocześnie informujemy, że 4 wnioski zostały wycofane z oceny.

Uprzejmie informujemy, iż decyzje Dyrektora NCBR, o których mowa w § 9 ust. 4 Regulaminu IV Konkursu zostaną przekazane Wnioskodawcom w formie pisemnej.
Odwołania od decyzji, o których mowa w § 9 ust. 5 Regulaminu IV Konkursu, można składać do Centrum w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wnioskodawcy decyzji w formie pisemnej. Zgodnie z §13 ust. 1 Regulaminu IV Konkursu, odwołania można składać w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych.

W odniesieniu do wniosków rekomendowanych do dofinansowania, informacje dotyczące trybu zawierania umowy zostaną przesłane do Wnioskodawcy przez opiekuna umowy.

Lista rankingowa pozytywnie ocenionych wniosków_Ścieżka A
Lista rankingowa negatywnie ocenionych wniosków_Ścieżka A
Lista rankingowa pozytywnie ocenionych wniosków_Ścieżka B
Lista rankingowa negatywnie ocenionych wniosków_Ścieżka B
Lista rankingowa pozytywnie ocenionych wniosków_Ścieżka C
Lista rankingowa negatywnie ocenionych wniosków_Ścieżka C

Wstecz