Wyniki oceny III etapu konkursu na Propozycje tematów projektów zamawianych w ramach programu strategicznego „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG

11.08.2020

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej Propozycji tematów projektów zamawianych, złożonych w ramach trzeciego odcięcia trwającego do 12 czerwca 2020 r. konkursu, przedstawiamy Państwu Listę Propozycji rekomendowanych i nierekomendowanych do uwzględnienia w konkursie na projekty zamawiane.

Dokonano oceny 7 złożonych Propozycji, z czego 3 Propozycje tematów zamawianych zostały uwzględnione. Pozostałe Propozycje nie zostały rekomendowane.

Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach naboru drogą elektroniczną na adres wskazany w złożonej Propozycji.

Lista Propozycji rekomendowanych
Lista Propozycji nierekomendowanych

Wstecz