Zakończenie oceny wniosków złożonych w pierwszej rundzie (druga częściowa lista) naboru, trwającej od 16 września 2019 r. do 31 października 2019 r. w ramach konkursu 6/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka

23.01.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena projektów złożonych w pierwszej rundzie naboru w ramach konkursu 6/1.1.1/2019 Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Na pierwszej częściowej liście rankingowej opublikowanej 23 grudnia 2019 r. do dofinansowania zostało wybranych 5 projektów, na łączną kwotę dofinansowania 48 858 787,86 PLN. Na dzień 17 stycznia br. ocenionych zostało 17 wniosków realizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwa inne niż MŚP, konsorcja z udziałem przedsiębiorstw innych niż MŚP z jednostkami naukowymi i konsorcja z udziałem wyłącznie Przedsiębiorstw innych niż MŚP.

Na drugiej częściowej liście projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania zatwierdzonej w dniu 22 stycznia 2020 r. do dofinansowania zostało wybranych 6 projektów, na łączną kwotę dofinansowania 79 628 995,17 PLN. 10 projektów nie zostało wybranych do dofinansowania.

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z §10 ust. 2 Regulaminu konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – PIERWSZA RUNDA_DUŻE_druga częściowa

Wstecz