III konkurs e-Pionier GovTech – aktualizacja Przewodnika kwalifikowalności kosztów dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - Działanie 3.3 „e-Pionier”

25.09.2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że został zmodyfikowany Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach III konkursu e-Pionier GovTech ogłoszonego 24 sierpnia 2020 r.

Zmiana dotyczy sposobu rozliczania członków Zespołów Interdyscyplinarnych, mianowicie dodany został następujący zapis:

„W przypadku gdy jako ostateczny odbiorca wsparcia zostanie wybrana osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka prawa handlowego, wynagrodzenia osób prowadzących prace rozwojowe mogą zostać rozliczone na podstawie faktury Vat. W takim przypadku faktura powinna zawierać specyfikację jasno wskazującą, że poniesiony koszt to wynagrodzenie pracownika merytorycznego, który również będzie posiadał prawa własności do wytworzonego rozwiązania.”

Zaktualizowany Przewodnik kwalifikowalności kosztów obowiązuje od 25 września 2020 r. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Wstecz