Siódmy konkurs polsko-izraelski – informacja o wynikach oceny formalnej

06.08.2020

Informujemy, że zakończył się etap oceny formalnej wniosków złożonych w VII konkursie polsko-izraelskim.
Wyniki konkursu prezentują zamieszczone poniżej listy:

Lista wniosków spełniających wymogi formalne
Lista wniosków niespełniających wymogów formalnych

Wnioski spełniające wymogi formalne zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Wstecz