Informacja o liczbie wniosków złożonych w czwartej i ostatniej rundzie konkursu 1/1.1.1/2020 „Szybka Ścieżka” w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

02.07.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w terminie od 19 maja do 22 czerwca 2020 r. (tzn. w ramach czwartej i ostatniej rundy konkursu) wpłynęło 455 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 2 873 887 172,00 PLN, przy łącznej wartości kosztów kwalifikowanych 3 910 714 683,38 PLN.

Jednocześnie informujemy, iż w chwili obecnej dokonywana jest weryfikacja warunków formalnych złożonych wniosków.

Wstecz