Informacja na temat terminów spotkań panelowych z Wnioskodawcami w II rundzie konkursu 8/1.1.1/2019 w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Szybka Ścieżka „Urządzenia grzewcze”

03.07.2020

Zgodnie z § 8 ust. 11 Regulaminu Konkursu nr 8/1.1.1/2019 Szybka Ścieżka „Urządzenia grzewcze”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uprzejmie informuje, że terminy spotkań panelowych dla wniosków o dofinansowanie złożonych w II-giej rundzie konkursu 8/1.1.1/2019 zaplanowane zostały w dniach 27-31 sierpnia 2020 r.

O dokładnej dacie spotkania Wnioskodawcy zostaną powiadomieni indywidualnie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Przypominamy, że proces oceny wniosków w konkursie obejmuje:

  1. sporządzenie przez panel ekspertów uwag w zakresie kryteriów podlegających możliwości uzupełnienia lub poprawy,
  2. poprawę wniosku przez Wnioskodawcę, zgodnie z uwagami panelu (jeśli dotyczy),
  3. spotkanie z Wnioskodawcą w siedzibie NCBR,
  4. ocenę projektu przez panel, według wszystkich kryteriów oceny projektu.

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z Przewodnikiem dla wnioskodawcy.

Wstecz