Konkurs 8/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze”– zmiana dokumentacji konkursowej

02.07.2020

Uprzejmie informujemy, że w Regulaminie konkursu nr 8/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze” wprowadziliśmy zmianę polegającą na wydłużeniu okresu realizacji projektów do 31 grudnia 2023 r. (było do 30 czerwca 2023 r.).

Każdy z wnioskodawców w konkursie będzie miał możliwość przedłużenia terminu zakończenia realizacji swojego projektu. Zmiana ta będzie mogła być wprowadzona już przed zawarciem umowy o dofinansowanie (po publikacji wyników oceny projektu) pod warunkiem zachowania czasu trwania etapów projektu wskazanych we wniosku o dofinansowanie. Inne zmiany możliwe są do wprowadzania po zawarciu umowy o dofinansowanie, na wniosek beneficjenta (na zasadach określonych w § 17 umowy o dofinansowanie). O wydłużenie realizacji projektu można wnioskować na każdym etapie jego realizacji. Zwracamy jednak uwagę, że NCBR może nie zgodzić się na taką zmianę, w przypadku jej zgłoszenia później niż 30 dni przed planowanym zakończeniem projektu.

Należy również pamiętać, że poprawka ta nie może doprowadzić do zwiększenia wnioskowanego dofinansowania projektu.

Zmiany w dokumentacji konkursowej obowiązują od 2 lipca br.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmienionym Regulaminem konkursu.

Wstecz