Informacja o liczbie złożonych wniosków w III konkursie na projekty otwarte w ramach programu strategicznego „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” - GOSPOSTRATEG III

27.10.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w III konkursie na projekty otwarte w ramach programu strategicznego „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” - GOSPOSTRATEG III wpłynęły 54 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 332 846 388,62 PLN, przy łącznej wartości kosztów kwalifikowanych 344 908 062,50 PLN.

Jednocześnie informujemy, iż w chwili obecnej dokonywana jest ocena wstępna złożonych wniosków.

Wstecz