Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w naborze GlobalStars

27.10.2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w tegorocznym naborze GlobalStars z obowiązkowym udziałem Singapuru w ramach inicjatywy EUREKA wpłynęło jedno zgłoszenie i zostało uznane za poprawne formalnie. Załączony poniżej plik odzwierciedla wyniki zakończonej oceny formalnej.

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Wstecz