Informacja o liczbie wniosków złożonych w piątej rundzie konkursu 2/1.1.1/2020 dla przedsiębiorstw, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence w konkursach SME Instrument faza II (Horyzont 2020)

12.08.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w terminie od 1 lipca do 31 lipca 2020 r. (tzn. w ramach piątej rundy konkursu) wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 12 653 766,45 PLN, przy łącznej wartości kosztów kwalifikowanych 19 049 664,41 PLN.

Jednocześnie informujemy, iż w chwili obecnej dokonywana jest weryfikacja warunków formalnych złożonych wniosków.

Wstecz